Herunder kan du se en liste over de rapporter, der er resultatet af Miljøstyrelsens metodeudvikling, som blev afsluttet i 2001.

Til beslutningstagere

Status for LCA i Danmark 2003

Introduktion til det danske Metode- og Konsensusprojekt
Download: Status for LCA i Danmark 2003

Til praktikere

Geografisk, teknologisk og tidsmæssig afgrænsning i LCA

Systemafgrænsning
Download: LCA – metodeforbedring metodeudvikling og kensensusskabelse
Download: Geographical technological and temporal delimitation in LCA

Produkt, funktionel enhed og referencestrømme i LCA

Systemafgrænsning
Download: Produkt funktionel enhed og referencestrømme i LCA
Download: The product, functional unit and reference flows in LCA

Arbejdsmiljø i LCA – en ny fremgangsmåde

UMIP 2003
Download: Arbejdsmiljø i LCA – en ny metode
Download: The working environment in LCA – a new approach

Opdatering af påvirkningskategorier, normaliseringsreferencer og vægtningsfaktorer i LCA

Udvalgte UMIP97-data
Download: LCA vejledning – opdatering af påvirkningskategorier, normaliseringsreferencer og vægtningsfaktorer i LCA
Download: LCA guideline – update on impact categories, normalisation and weighting in LCA

Stedlig variation i miljøvurderingen i LCA

UMIP2003 metoden
Download: Spatial differentiation in life cycle impact assessment – the EDIP2003 methodology

Til metodeudviklere

Market information in life cycle assessments

Technical report
Download: Market information in life cycle assessment

Reducing uncertainty in LCI

Technical report
Download: Reducing uncertainty in LCI

LCA and the Working Environment

Tecnical report
Download: LCA and the working environment

Impact categories, normalisation and weighting in LCA

Update on selected EDIP97-data
Technical Report
Download: LCA technical report – impact categories, normalisation and weighting in LCA