Der findes en række håndbøger og vejledninger om LCA, der kan være en hjælp i virksomhedens arbejde med livscyklustankegangen. Her er nogle eksempler.

ILCD Handbook

ILCD (International Reference Life Cycle Data System) håndbogen består af en serie af tekniske dokumenter der giver detaljerede retningslinjer for alle de trin der kræves for at gennemføre en LCA. Formålet med håndbogen er at sikre kvalitet og konsekvens i livscyklus data, metoder og vurderinger.

Læs mere: Joint Research Center

LCM guide

Denne guide fra UNEP er henvendt til virksomheder, der ønsker at indkorporere miljømæssige, økonomiske og sociale aspekter gennem produktets livscyklus. Guiden indeholder 20 eksempler, som illustrerer måder, hvorpå livscyklus-tankegangen overføres til praksis.

Download: Life cycle management

Kom godt i gang med livscyklustankegangen!

Hæftet henvender sig til virksomheder, der uanset størrelse og branche er interesseret i at nedbringe miljøpåvirkning fra deres produkter. Det beskriver på en let tilgængelig måde, hvordan virksomhederne kan komme i gang med at udvikle renere produkter udfra en livscyklustankegang. Der er fokus på en enkel tilgang til en forebyggende miljøindsats, hvor virksomhederne kan gå i gang på et niveau, der passer til deres ambitioner og muligheder. Hæftet findes også i en engelsk version, så man har også mulighed for at inspirere sine udenlandske leverandører.

Download: Kom godt i gang med livscyklustankegangen

Download: An introduction to life-cycle thinking and management

Håndbog i miljøvurdering af produkter

Denne håndbog er henvendt til de personer, der gerne vil lidt dybere ned i, hvordan man kan skabe sig et overblik over sine produkters miljøbelastninger. Håndbogen gennemgår mulighederne for at arbejde med livscyklusorienterede produktvurderinger og gør læseren i stand til, at gennemføre de første indledende vurderinger af sine egne produkter. Man kan sige, at bogen er en slags LCA-kogebog.

Download: Håndbog til miljøvurdering af produkter

Download: Handbook on environmental assessment of products

Håndbog i produktorienteret miljøarbejde

”Håndbog i produktorienteret miljøarbejde” er for dem, der ønsker at inddrage livscyklustankegangen og produkternes miljøbelastninger i miljøarbejdet. Håndbogen er primært skrevet til den miljøansvarlige i fremstillingsvirksomheder og er tænkt som en inspriration og vejledning. Andre kan dog også have glæde af håndbogen, hvis man vil have idéer til, hvordan man kan produktorientere miljøindsatsen. Både internt i den enkelte virksomhed og i et samarbejde med leverandører, kunder og andre.

Download: Håndbog i produktorienteret miljøarbejde

Download: Manual on product-oriented environmental work

Miljørigtig udvikling i produktfamilier

Formålet med håndbogen er at gøre det lettere at udvikle miljørigtige produkter. Bogen beskriver i alt fem produktfamilier, men giver også generel information om livscyklusvurdering, hvad det er, og hvordan det bruges.

Download: Miljørigtig udvikling i produktfamilier

Tilrettelæggelse af miljødialog

Hæftet beskriver, hvordan en lille eller mellemstor virksomhed planlægger dialogen om miljø med omverdenen. Håndbogen omhandler tre faser: Prioritering af interessenterne og fastlæggelse af dialogens emner og mål. Valg af midler, udarbejdelse af tidsplan og styring af udformningen. Og evalueringen af dialogen i forhold til virksomhedens mål.

Download: Tilrettelæggelse af miljødialog

Miljødialog med leverandører

Hæftet beskriver, hvordan en lille eller mellemstor virksomhed kan opbygge og opretholde et system til håndtering af og dialog med leverandører. Håndbogen vejleder virksomheden i at prioritere leverandørerne og fastlægge emner for miljødialogen samt vurdere og godkende leverandørerne.

Download: Miljødialog med leverandører

Miljødialog med kunder

Hæftet viser, hvordan den miljøansvarlige i samarbejde med markedsføringsfolk og sælgere i en lille eller mellemstor virksomhed kan forbedre dialogen om miljøforhold og miljøledelse med kunder. Håndbogen vejleder virksomheden i at vælge relevante kunder, undersøge deres behov, opbygge troværdige miljøargumenter og gennemføre dialogen.

Download: Miljødialog med kunder

Vejledning i kritisk gennemgang af LCA

Denne vejledning til kritisk gennemgang viderebringer forfatternes erfaringer fra en række kritiske gennemgange, der er anvendt som eksempler.

Download: Vejledning i kristisk gennemgang af LCA

Vejledning i håndtering af genanvendelse i LCA

Vejledningen giver retningslinier for, hvordan miljøbelastningen i produktsystemer, hvor der indgår brug og genanvendelse af materialer og energi, beregnes så den bedst muligt afspejler den reelle miljømæssige forskel mellem sådanne systemer og systemer, der anvender jomfruelige materialer og benytter andre veje til bortskaffelse af materialer.

Download: Genanvendelse i LCA

IPP rapport om hvordan produktinformation kan arbejde for miljøet

Rapporten omhandler hvilke handlinger myndigheder og stakeholders kan tage for at bruge livscyklusbaseret produktinformation – kombination med andre IPP mål og aktiviteter – til at forbedre miljøindsatsen.

Download: Making product information work for the environment

Andre relevante håndbøger