Vestas, vindmøller og livscyklusvurdering

LCA supplerer øvrige beslutningsparametre i udviklingsprocessen.

Fokus er rettet mod én ting, når den danske vindmøllefabrikant Vestas skal udvikle nye produkter. Nemlig at få reduceret møllens materialeforbrug i forhold til den energi, som møllen producerer.

Vestas’ vision er vind, olie og gas. Ved at være en troværdig leverandør af vindkraftværker, skal Vestas’ kunder betragte vind på lige fod med olie og gas. Et af de væsentligste indsatsområder er gennem udvikling at skabe mere konkurrencedygtige og mere miljøvenlige vindmøller. Her spiller reduktion af materialeforbruget og specielt stål en væsentlig rolle. ”Vægten er et af de steder, Vestas kan sætte ind, hvis vi skal have gjort vores møller billigere samt forbedre den samlede miljøprofil for vindmøllen” sige Jakob Larsen, der er miljø- og arbejdsmiljøchef hos Vestas.

Et eksempel er tårndesign, hvor brugen af magneter har betydet, at eksempelvis stiger ikke længere svejses på tårnet ”Hver gang man svejser eller borer et hul i et tårn, gøres tårnkonstruktionen svagere. For at opretholde tårnets styrke gøres tårnet tilsvarende tykkere. Ved at undgå at svejse og bore, spares der på materialet til selve tårnet, og dermed kan tårnet gøres lettere”, forklarer Jakob Larsen.

Vestas har indført livscyklusvurdering som et værktøj i produktudvikling for at kunne supplere øvrige beslutningsparametre med miljøaspekter, idet LCA’er på delsystemer kan give input til valg af teknologiske løsninger og materialeløsninger.

Vestas opererer med et begreb, der kaldes ”energibalance”. Energibalancen fortæller, hvor lang tid møllen skal være i drift inden den har produceret ligeså meget energi som bruges i hele dens livscyklus fra udvinding af råvarer til endelig bortskaffelse. En af Vestas’ nyeste møller, V90-3,0 MW offshore, skal bruge 6,8 måneder på at tjene sig selv hjem. Det er 2,2 måneder kortere end dens forgænger, V80-2,0 MW offshore.

LCA dokumenterer fordele ved vindmøller

Vestas vil kommunikere de positive effekter af vindkraft. Derfor planlægges det at lave LCA på samtlige af de møller, der er i salg.

”De fleste har en ide om, at det miljømæssigt set er en god ide med vindmøller. Men der er stadig skeptikere, der spørger, om der ikke bruges mere energi på at fremstille dem, end de selv kan producere. Ud over at vise at vindmøller er et bæredygtigt produkt, kan LCA bruges til at dokumentere CO2 besparelser mv.”, siger Jakob Larsen, Miljø- og arbejdsmiljøchef hos Vestas. En moderne vindmølle udleder således ca. 5 gram CO2 per produceret kWh, set ud fra et LCA perspektiv. Tilsvarende udleder et kulkraftværk omkring 800 g CO2 per produceret kWh.

Vestas udgav i 2005 en livscyklusvurdering på deres V90-3,0 MW mølle.

”Vurderingerne giver Vestas en bedre viden og gør os i stand til at tage en intern dialog om, hvor det er, Vestas skal sætte ind for at mindske produkternes miljøpåvirkning”, siger Jakob Larsen.

Vestas har arbejdet med LCA siden 1999. De første livscyklusvurderinger blev lavet i samarbejde med Elsam Engineering (tidligere Techwise), hvor Vestas leverede data, mens Elsam Engineering foretog selve beregningerne. De senere år har Vestas selv udført alt arbejde med LCA.

”For at få det fulde udbytte af LCA, både i produktudvikling samt til kommunikation har vi valgt at trække arbejdet med LCA ind i virksomheden. Med alt ”know how in house” er det langt nemmere at implementere LCA-tankegangen i virksomheden”, siger Jakob Larsen.

Det er Vestas’ mål, at de kommende generationer af vindmøller skal være endnu mere energieffektive end de nuværende. Det er derfor naturligt at inddrage LCA i produktudviklingen, således at dokumentationen i form af en LCA er klar, når vindmøllerne frigives til salg.

”En vindmølle er et meget teknologisk avanceret produkt, og et udviklingsforløb er derfor flere år undervejs. Det betyder også, at forbedring af vindmøllers miljøprofil med blandt andet LCA foregår i lange seje træk”, siger Jakob Larsen.

Sælgere og kunder lærer at bruge LCA

LCA kan give sælgerne gode argumenter, mens kunderne kan bruge det til at understøtte deres valg af energikilde. Vestas’ sælgere skulle lære at bruge LCA. Derfor forberedte miljø- og arbejdsmiljøafdelingen på hovedkontoret i Randers et road show, som tog rundt til virksomhedens salgs- og marketings-afdelinger i hele verden. Road showet blev først testet i Italien, og her fik miljøfolkene sig lidt af en overraskelse.

”De var meget længere, end vi overhovedet havde forestilles os. De ikke bare kendte til LCA, men brugte det også meget aktivt i deres salgsproces”, fortæller Jakob Larsen.

De italienske sælgere havde nemlig allerede sat sig grundigt ind i det udsendte materiale samt været et smut rundt om Vestas’ engelske hjemmeside og havde læst livscyklusvurderingen af den nyeste mølle. Den viden havde de så oversat til italiensk og havde lavet en række udmærkede præsentationer. Overraskelsen betød, at miljøfolkene måtte tilbage til Randers og justere road showets indhold, så det ikke begyndte helt fra Adam og Eva.

”Det er jo vigtig for os, at vi møder sælgerne på det niveau, de er. Ligesom det er det med vores kunder”, siger Jakob Larsen.

Og netop kunderne skal mødes på et andet niveau end tidligere. Hvor den typiske kunde tidligere var en landmand eller et møllelaug, der troede på, at vindmøller havde en god signalværdi, er det i dag store, topprofessionelle energiselskaber.

”De har en stor indsigt i, hvad vindenergi er, men har ikke selv lavet LCA på vindmøllerne. Her er det så, at vi med vores arbejde kan understøtte deres argumentation”, siger Jakob Larsen.

Fakta om Vestas

Vestas er verdens største producent af vindmøller. Deres kerneområde omfatter udvikling, fremstilling, salg, markedsføreing og vedligeholdelse af vindkraftsystemer.

Læs mere: Vestas