Overraskende resultater af LCA

En omfattende LCA af Uponor Wirsbo viste, at det ikke var i virksomhedens produktion men helt andre steder, at miljøbelastningen var størst.

Svenske Uponor Wirsbo, der producerer rør og fittings, var i 1996 den første virksomhed i sin branche, der begyndte at lave livscyklusvurderinger. Virksomheden ville gerne mindske sin miljøbelastning. Ikke kun på produkterne men også i virksomheden som sådan.

”Vi mente ikke, at en miljøindsats kun kunne dreje sig om produkterne, så derfor så vi også på, hvordan vores samlede miljøbelastning i virksomheden var. Kender man ikke den, mener jeg ikke, at man for alvor kan sige, at man sætter ind, hvor det batter”, fortæller Lars Hoving, der er Manager standards, certification and legislation hos Uponor Wirsbo.

Den undersøgelse kom der et interessant resultat ud af. Livscyklusvurderingen af alle aspekter af Uponor Wirsbo viste nemlig, at det langt fra var i produktionen, man fandt den største miljøbelastning. Den fandtes derimod i forbindelse med vinterens opvarmning af fabrikken, der ligger nord for Stockholm.

”Det var vi selvfølgelig nødt til at tage konsekvensen af, så vi fik justeret vores ventillationssystemer, så varmen på fabrikken bliver genbrugt”, siger Lars Hoving.

Også vandforbruget i Uponor Wirsbo viste sig at ligge helt i top. Derfor sendte virksomheden en gruppe teknikere rundt for at se på samtlige af virksomhedens vandinstallationer. En indsats der førte til, at Uponor Wirsbos vandforbrug blev reduceret med 2/3.

I det hele taget gav den første fase af LCA Uponor Wirsbo en grundviden om deres produktionsforhold. Men også i forhold til deres produkter er virksomheden blevet klogere. I dag foreligger der en LCA af alle virksomhedens større produkter, ligesom produktudviklerne altid kan hente oplysninger om et materiales miljøbelastning i forhold til et andets i virksomhedens databaser.

LCA førte til ændring af hele produktionen

Maskinerne blev solgt, og medarbejderne blev sendt på kursus, fordi den traditionelle produktion var for belastende for miljøet.

Anden runde af LCA i Uponor Wirsbo blev fokuseret på produkternes miljøbelastning, og det har ført til, at virksomheden har lagt hele sin produktion om. Førhen producerede virksomheden primært rør af stål, men en LCA viste, at miljøbelastningen pr. meter rør var fem gange så høj for stålrør som for rør af plast.

”Vi kiggede hinanden dybt i øjnene og blev enige om, at når vi gerne ville profilere os på at være en miljøansvarlig virksomhed, så kunne vi ikke blive ved med at producere stålrør, når plastrør forurener så meget mindre”, forklarer Lars Hoving.

Uponor Wirsbo nedlagde derfor hele deres stålproduktion, solgte eller forærede maskinerne bort og omskolede samtlige medarbejdere. Efter at virksomheden er gået over til at producere plastrør har det vist sig, at den største miljøbelastning ikke længere finder sted i forbindelse med produktionen.

Den helt store miljøsynder er derimod de gravkøer, der bruges til at grave rørene ned med, og derfor har man besluttet ikke længere at grave rørene op, når de ikke længere virker. Miljømæssigt er det simpelthen mere forsvarligt at lade dem ligge i jorden.

”Det gode ved LCA er, at man får hele billedet med. Også hvad anvendelsen medfører af spild og belastning”, siger Lars Hoving.

På selve produkterne findes den største miljøbelastning i dag i det affald, der kommer i forbindelse med produktionen. Uponor Wirsbo har derfor lavet en aftale med et lokalt forbrændingsanlæg, som aftager affaldet, og får det omdannet til varme. På den måde kommer ¾ af det, som ellers ville have været en direkte miljøbelastning tilbage til virksomheden som varme.

Fakta Uponor Wirsbo

Uponor Wirsbo er en svenskbaseret virksomhed, der i Danmark er markedsleder inden for rørsystemer til varme, vand og gulvvarme og har en fremtrædende rolle inden for præ-rørsområdet. Virksomheden har ca. 6.000 ansatte, hvoraf de 26 arbejder i Danmark på virksomhedens danske salgskontor.

Læs mere: Uponor Wirsbo