THINK – kontorstol med omtanke

Virksomheden Steelcase anvender LCA som en integreret del af deres produktudvikling. Steelcase vurderede, at LCA var det bedste værktøj til at vurdere den samlede miljøbelastning af deres produkter. Samarbejde med LCA eksperter fra LCA Center resulterede i miljøoptimerede løsninger samt en miljøvaredeklaration for deres produkt.

Den amerikanske møbelproducent Steelcase, som også har produktion og udvikling i bl.a. Frankrig og Tyskland, kombinerer økonomi, funktionalitet og bæredygtighed i en række af deres møbler. I kontorstols-serien ”THINK” gik man et skridt videre og integrerede livscyklustankegangen helt fra start i udviklingsprocessen.

Ved begyndelsen af udviklingsarbejdet med ”THINK” vurderede Steelcase, at LCA var det bedste værktøj til at vurdere den samlede miljøbelastning af deres produkter, og det var bedst egnet til at integrere miljøhensynet i deres produkter. LCA-eksperter fra LCA Center blev derfor inddraget i et tværfagligt udviklingsteam allerede på et tidligt stadie af produktudviklingen. Samarbejdet resulterede i miljøoptimerede løsninger og ledte senere til en miljøvaredeklaration for produktet.

For Steelcase betød samarbejdet en praktisk erkendelse af, at økonomi og miljø godt kan gå hånd i hånd. Livscyklustankegangen kan med fordel anvendes i produktudviklingen for at fremme både miljømæssige og økonomiske aspekter. Markeds-føring er et af de områder, hvor de konkret har set en fordel.

Som følge af de positive erfaringer med anvendelse af LCA i udviklingsprocessen og i miljøkommunikation besluttede Steelcase sig for at anvende LCA i forbindelse med alle nyudviklede produkter på globalt plan. Sammen med bl.a. specifik materialevurdering og miljøledelse i produktionen er LCA i dag en integreret del af Steelcases miljøarbejde.

Kontorstol som pilotprojekt

Kontorstolen ”THINK” var for Steelcase et pilotprojekt for, hvordan det kan lade sig gøre at integrere de højeste miljøkrav med andre krav som stilles til kontormøbler.

LCA blev anvendt gennem hele produktudviklingen som støtte i beslutningsprocessen. Samtidig er der også lavet mere specifikke vurderinger af materialerne for at sikre, at ingen materialer er skadelige for miljø eller mennesker. En del af dette er en certificering med hensyn til indeklima.

For et passivt produkt som en kontorstol, spiller fremstilling, levetid og materialer en stor miljømæssig rolle. Udviklingen var derfor fokuseret på at optimere materialeanvendelse og bortskaffelse med henblik på genanvendelse af materialer. Ved bortskaffelse er stolen således meget hurtigt adskilt i de enkelte materialetyper ved brug af enkelt værktøj og 99% af stolens vægt kan direkte genanvendes.

Leder af Sustainable Initiatives Group, Steelcase S.A., André Malsch, fortæller: “Steelcase ønskede at skabe et praktisk eksempel på, hvad der er muligt inden for bæredygtigt design og satte sig derfor som mål at udvikle en kontorstol, som forener krav til økonomi og funktionalitet med miljøhensyn og æstetik.

Steelcase valgte at realisere idéen i samarbejde med IPU, LCA Center, som del af et tværfagligt internationalt udviklingsteam. I det mere end to år lange projekt stod IPU kontinuerligt for rådgivning ved valg af materialer og fremstillingsprocesser, løbende vurdering af miljøeffekter samt stolens samlede miljøprofil. Endvidere varetog IPU udarbejdelse af en Type III miljøvaredeklaration i henhold til ISO TR 14025-standarden, der bruges som dokumentation i business-to-business-handel.

Navnet på kontorstolen blev “THINK”, og den sælges i dag med succes i Nordamerika, Europa og Asien. Foruden et konkurrencedygtigt miljø-optimeret produkt og et stærkt markedsførings-instrument har vi fået en konkret forståelse af fordelene ved at integrere livscyklustænkning i produktudviklingen – en tankemåde der nu er spredt i hele organisationen.”

Fakta om Steelcase

Steelcase blev grundlagt i 1912 som “The Metal Office Furniture Company” i Grand Rapids, Michigan, USA. Selvom de stadig har hovedkvarter i Grand Rapids, er Steelcase i dag en international virksomhed med ca. 13.000 ansatte.

Steelcase har produktionsfaciliteter på mere end 25 lokaliteter og har over 800 distributører fordelt over hele verden. Steelcases fabrikker opererer med miljøstyringsssystemer og alle europæiske fabrikker er certificerede efter ISO 14001/EMAS. Det internationale hovedkvarter er placeret i Strassbourg, Frankrig.

Læs mere: Steelcase