GaBi er et stykke software, som kan anvendes til LCA. LCA Center samarbejder med PE INTERNATIONAL om salg af GaBi 4 til brug for LCA og Carbon Footprint-beregninger.

Flere værktøjer i ét med GaBi

GaBi 4 kombinerer flere værktøjer i ét stykke software, og kan bl.a. bruges til:

  • Livscyklusvurderinger
  • Life Cycle Engineering (vurdering af både miljø, sociale og økonomiske aspekter)
  • Analyse af masse- og energistrømme
  • Beregning af Carbon Footprint (CO2-fodaftryk)
  • Miljørigtig design/konstruktion/projektering
  • Klimaregnskaber
  • Parallelt med miljømæssige analyser tilbyder GaBi 4 funktionaliteter til økonomisk analyse af systemer, produkter og processer i et livscyklusperspektiv.

Adgang til flere databaser

PE tilbyder flere databaser med etablerede miljøprofiler for mange typer materialer fra ædle metaller, aluminium, stål, jern og polymerer over energi, fornyelige ressourcer, byggematerialer, elektroniske komponenter – for blot at nævne nogle få. Alle databaser opdateres jævnligt og inkluderer anerkendte påvirkningskategorier og evalueringsmetoder, som alle er baseret på metodebeskrivelserne fra UMIP, CML, TRACI m.fl.

Hvis du ønsker en gratis demoversion kan du downloade den fra Thinkstep PE INTERNATIONAL’s hjemmeside.

For yderligere informationer om GaBi og hvordan du kan anvende GaBi i en konkret problemstilling, er du velkommen til at kontakte LCA Center.