Lavenergi giver god økonomi

Det nye hus fra Seest Huse sparer beboerne for 1 million kroner på varmeregningen i husets livscyklus.

På Grønnevangen 25 i Seest ved Kolding står en ganske særlig familiebolig på 223 kvadratmeter. Det er nemlig det første lavenergihus i en ny typehusserie fra Seest Huse, der er udviklet i samarbejde med Rockwool International A/S. Huset har et meget lavt energiforbrug til opvarmning sammenlignet med andre moderne huse, der bygges i dag. Varmeregningen til rumopvarmning er på blot 200 kroner om måneden – eller på årsbasis kun omtrent det samme, som en familie betaler i tv-licens.

I et livscyklusperspektiv medfører netop opvarmningen langt den største miljøbelastning for et typisk dansk hus – og derfor er Seest Lavenergihus 2005 banebrydende. Opførelsen af sådanne huse vil kunne medføre enorme besparelser i det danske samfund, hvor bygninger er den største energisluger. Samtidig er prisen for huset indenfor normalområdet for traditionelle huse.

Energiforbruget i drift væsentligst

Energiforbruget til opvarmning medfører de største miljøpåvirkninger i et typisk hus’ livscyklus. God isolering, lavenergiruder
og effektiv og miljøvenlig opvarmning er derfor meget væsentlige forhold at tage hensyn til ved opførelsen af et nyt hus.

Et hus er et komplekst produkt, der er sammensat af en lang række af byggematerialer. Når man vælger byggematerialer, er der et utal af valgmuligheder. Der findes f.eks. både fornybare og genbrugsmaterialer som alternativ til de mest gængse byggematerialer.

Ser man på et hus i et livscyklusperspektiv, er det dog sjældent materialevalget i sig selv, som har betydning for den overordnede miljøbelastning. På vore breddegrader gør kulden om vinteren, at der er behov for opvarmning. Et hus har en meget lang levetid sammenlignet med mange andre produkter, så brugsfasen med opvarmningen får meget stor betydning.

Således er det energibalancen og ikke materialevalget, der er helt afgørende for miljøbelastningen af et hus. Miljøbelastningen kan altså mindskes sammen med varmeregningen ved at sørge for en god isolering og lavenergiruder.

Spar en million

Et gennemsnitligt hus bruger i dag energi til rumopvarmning svarende til ca. 14 liter olie per kvadratmeter per år. Nye bygninger, der opføres i dag, skal leve op til et krav om forbrug på max. 5 liter olie per kvadratmeter per år. Et Seest Lavenergihus har tilsammen et beregnet forbrug på 1 liter olie per kvadratmeter per år.

Energiforbruget i praksis vil typisk være lidt højere end beregnet, blandt andet fordi man regner med en indetemperatur på 20oC, hvor praksis typisk er 22oC. Derfor regner man med, at lavenergihuset i praksis vil kunne nøjes med et energiforbrug svarende til 2,5 liter olie per kvadratmeter per år.

I kroner og øre vil man med dagens energipriser og miljøafgifter i husets levetid kunne spare varmeudgifter for omkring 1 million kroner.

Samarbejde om fremtidens boligform

Med projektet har Seest Huse i samarbejde med Rockwool International A/S ønsket at skabe et arkitektonisk energi- og CO2-besparende enfamiliehus med lav varmeregning og godt indeklima. Med andre ord – fremtidens boligform, der tager hensyn til miljøet. DTU-BYG har bidraget til projektet med at udvikle vinduer med reducerede kuldebroer.

Inden for miljømærkning er boliger også kommet i søgelyset, og et kriteriesæt for huse blev vedtaget i marts 2005. Der er stor efterspørgsel på miljø-mærkede huse. Karen Dahl Jensen fra Miljømærke-sekretariatet fortæller, at der i Køge Kommune på en nyudstykning er stillet krav om, at de bygninger, som opføres, skal være miljøvenlige. I praksis betyder det, at husene skal leve op til kriterierne for svanemærkede huse. Miljømærker følger livscyklustankegangen, så her er der blandt andet også fokus på energiforbruget i brugsfasen.

Fakta om Seest huse

Seest Huse produceres af Skare Byg A/S – et familiedrevet firma etableret i 1970 af Gerda og Gert Skare. I dag er anden generation i familien blevet en del af den daglige ledelse. Firmaet har hovedkontor og produktionslokaler i Seest nær Kolding.

Læs mere: Seest Huse