LCA gør kunderne klogere

Efter Rockwool har lagt deres LCA’er ud på firmaets hjemmeside, har de fået færre og mere kvalificerede spørgsmål om deres produkter fra kunderne.

I Rockwools hollandske afdeling kan forbrugeren få printet en komplet LCA ud, når han køber et produkt.

”Det er tænkt som en varedeklaration, ligesom når man køber en liter sødmælk og kan se, hvor meget fedt, hvor meget vand og hvor meget kalcium der er i produktet. Der har vi en tilsvarende deklaration på byggematerialet. Vi vil gerne vise, hvad det koster af energi, indvirkning på drivhuseffekten, forsuring, overgødskning, og hvad der ellers kan være af effekter på miljøet, så brugeren selv har mulighed for at vurdere det,” siger Anders Ulf Clausen. Han er chefingeniør i Rockwool International A/S og er virksomhedens LCA-specialist.

Han følger derfor med i det hollandske tiltag for at undersøge markedets interesse. Det er nemlig typisk ikke den lille privatkunde, som vil vide mere om stenulden set over et helt liv.

”LCA kan hurtigt blive meget langhåret. Kunderne vil have at vide, om det virker, eller det ikke virker, hvor specialisterne er meget mere interesseret i detaljer. De vil have at vide, hvorfor vi bruger den slags emballage, vi bruger, og hvilken slags træpaller, stenulden transporteres på,” siger han og forklarer, at et af resultaterne er, at der er kommet færre, men mere kvalificerede spørgsmål, efter LCA’er for firmaets produkter er blevet lagt på den hollandske hjemmeside.

LCA giver overblik

Det er ikke nok for Rockwool at vide, hvad der sker her og nu. LCA giver dem værktøjet til at skue ind i fremtiden. Rockwool International A/S begyndte allerede at beskæftige sig med LCA for 15 år siden i erkendelse af, hvor vigtigt det er for et firma, som leverer isoleringsmaterialer til huse og fabrikker med en gennemsnitlig levetid på 50-150 år, at tænke frem i tiden.

”Vi er en industri, som bliver nødt til at kigge mange år frem. Andre kan beskæftige sig med, hvad der sker her og nu, men vores produkter bliver i husene. Derfor bliver vi nødt til at tænke bæredygtigt”, siger Anders Ulf Clausen.

Der er LCA en kærkommen hjælp, fordi en livscyklusvurdering kortlægger mere end blot det at bygge et hus og isolere det. Det udstyrer også virksomheden med nogle konkrete tal på, hvilken miljøeffekt deres produktion har i det store hele.

”Når man laver en LCA, får man et overblik over sin egen produktion, og hvordan det, vi gør, hænger sammen med samfundet. Det giver os det hele billede, både som det ser ud taget fra helikopteren og zoomet helt ind på vores egen produktion. Det gør også, at vi kan analysere vores egne processer. Når vi bygger en væg, hvordan skal den så skrues sammen, for at vi får det bedste resultat. Og hvad med et helt hus?” siger Anders Ulf Clausen.

For Rockwool er LCA’en et godt kort på hånden, fordi det giver et håndgribeligt bevis på, at isolering er gavnligt for miljøet, blandt andet fordi det bliver tydeligt, at langt størstedelen af energiforbruget i forbindelse med byggeri ligger i brugsfasen.

”Primærenergiforbruget til at fremstille vores materialer går selvfølgelig i minus, men når du putter dem ind i et hus, tjener de sig selv hjem et par gange om året i sparet energi til opvarmning. Vi kan se, at en tredjedel af det energitab, som sker i EU, er varme, der slipper ud af bygninger, fordi vi ikke passer på den,” siger Anders Ulf Clausen, som netop på baggrund af sine LCA’er kan sige, at isoleringsmaterialerne typisk vil tjene sig selv hjem over 100 gange i løbet af et hus’ levetid i sparet energiforbrug.

Mange meninger om miljø

Desuden giver metoden nogle mindre luftige argumenter til et område, hvor usikkerheden ellers er stor.

”Når man har fulgt miljødebatten, finder man ud af, at den består af en blanding af påstande og konkret viden blandet sammen med en masse interesser. Der er LCA et godt middel til at kommunikere miljø, fordi der sættes tal på processerne. Det giver en meget mere konstruktiv debat, når vi har noget at sammenligne med,” siger Anders Ulf Clausen, som lægger vægt på, at Rockwools livscyklusvurderinger bliver udført af uafhængige eksperter, som udgiver deres studier i tidsskrifter med peer review, så der sker en blåstempling af de resultater, der kommer frem, og troværdighed er afgørende for Rockwool.

”Vi skal være sikre på, at analyserne passer. Hvis ikke LCA’en er lavet korrekt efter ISO-standarden fra vugge til grav, så kommer vi til at foretage de forkerte valg, og det kommer ikke bare til at vildlede kunderne. I sidste ende snyder vi også naturen,” siger han.

Fakta om Rockwool

Rockwool International har 7.400 medarbejdere, hvoraf de 800 er ansat i Danmark. Virksomheden producerer stenuld til isolering af bygninger og industrien. Desuden forsker virksomheden i processer og produktionsformer.
Rockwool har beskæftiget sig med LCA siden 1990.

Læs mere: www.rockwool.com