Philips’ Grønne Flagskibe

Philips anvender deres livscyklusbaserede EcoDesign til at udvikle produkter – “Grønne Flagskibe” – der er mindre miljøbelastende.

Philips producerer en række elektriske og elektroniske produkter, som udover at belaste miljøet ved deres energiforbrug også har andre miljømæssige uheldige egenskaber såsom indhold af skadelige kemiske stoffer.

Baseret på princippet om at forebyggelse er bedre end helbredelse, har Philips valgt at arbejde for at minimere miljøbelastningen fra deres produkter, processer og services.

For at imødekomme denne udfordring har Philips bl.a. udviklet et EcoDesign program, der tager hensyn til hele produktets livscyklus i udviklingsfasen. Når et produkt lever op til visse krav i EcoDesign programmet kan det opnå en status som “Grønt Flagskib”. Philips har på nuværende tidspunkt over 160 “Grønne Flagskibe” på markedet.

Philips’ fokus på EcoDesign i forbindelse med udviklingen af deres produkter ligger fint i tråd med EuP-direktivet, der stiller øgede krav til design af energiforbrugende produkter. EuP-direktivet sigter således mod at forbedre energiforbrugende produkters miljøperformance gennem hele deres livscyklus ved at indtænke miljømæssige aspekter allerede i designfasen.

Philips EcoDesign procedure

Philips EcoDesign program involverer alle faser af et produkts livscyklus – lige fra produktion over forbrug til bortskaffelse. Kernen i programmet er, at hver ny generation af produkter skal belaste miljøet mindre end dets forgænger i de såkaldte grønne fokusområder.

EcoDesign programmet kræver fokus på følgende seks områder, når produktet udvikles:

  • Energiforbrug
  • Pakning
  • Giftige kemikalier
  • Vægt
  • Genanvendelse
  • Holdbarhed

Hver af områderne er kendetegnet ved et mærke, som hvert nyt eller forbedret produkt får påført, såfremt det inden for det område er blevet forbedret i forhold til dets forgænger eller i visse tilfælde gennemsnittet af tilsvarende konkurrerende produkter.

Philips DECT 525 telefon har været gennem EcoDesign programmet, og bruger nu 54% mindre energi og 14% mindre pakning end gennemsnittet af tilsvarende konkurrerende produkter. Derudover er den 33% lettere og er forbedret 12% på genanvendelsesområdet. Dvs. telefonen kan nu mærkes med 4 af EcoDesign programmets mærker.

Hvad står et “Grønt Flagskib” for?

For at blive overvejet som et “Grønt Flagskib”, skal et produkt først gennemgå Philips EcoDesign program. Dernæst skal produktet undersøges i mindst tre eller fire grønne fokusområder (se under “Philips EcoDesign program”). Baseret på disse analyser skal produktet vise sig at være miljømæssigt bedre i mindst to grønne fokusområder – eller alternativt i et grønt fokusområde og samtidig vise en 10 procents forbedring i den samlede livscyklus-score.

Gennem disse undersøgelser bliver produktet sammenlignet med dets forgænger eller de mest sammenlignelige konkurrerende produkter. Når produktet bliver sammenlignet med flere konkurrerende produkter er resultatet udtrykt som en forbedring sammenlignet med gennemsnittet af de konkurrerende produkters performance i det undersøgte fokusområde.

Resultatet er, at kun de bedste EcoDesignede produkter kan opnå “Grønt Flagskib” status. I 2005 lancerede Philips 50 Grønne Flagskibe på markedet, hvilket var mere end en fordobling i forhold til 2004. 34 af disse Flagskibe viste forbedret energiforbrug, hvilket understreger Philips’ fokus på energiforbrugsområdet.

Philips MASTER Line ES er et grønt flagskibsprodukt fordi det:

  • Bruger 40% mindre energi end standard dikroiske til samme lys output
  • Lever 67% længere end standard dikroiske
  • Afgiver 40% mindre varme og sparer dermed energi i forbindelse med air condition

Fakta om Phillips

Philips blev grundlagt i 1891 som en fabrik for glødelamper i den hollandske by Eindhoven. I dag er koncernen blandt verdens 30 største og har hovedsæde i Amsterdam. Den årlige omsætning er ca. 225,7 milliarder kroner.

Philips Danmark A/S er etableret i 1933 og omsætter årligt for ca. 1,1 milliarder kroner. De har ca. 200 medarbejdere i København og Århus. Philips har i Europa en meget stærk markedsposition som den førende leverandør af belysning, forbrugerelektronik, husholdningsapparater, komponenter og røntgenudstyr.

Læs mere: Phillips