Bæredygtighed via mobilteknologi

Hos Nokia har man nedsat materialeforbruget markant ved bl.a. at fokusere på immaterialisering. Nokia har som mange andre førende virksomheder set fordelen ved at anvende livscyklusperspektivet i deres produktudvikling. En af de grundlæggende principper i Nokias miljøpolitik er således også, at ”en succesrig forretning kræver en solid miljøindsats baseret på princippet om produktlivscyklus”.

Imidlertid er livscyklusprofilen for Nokias to primære produkttyper, mobiltelefoner og netværksudstyr, meget forskellig. Livscyklusvurderinger har vist, at for mobiltelefoner udgør udvindingen af råmaterialer og produktionen af komponenter den største miljøbelastning, mens det for netværksudstyr er energiforbruget under brugsfasen, der udgør den største belastning.

Nokias produkter set gennem et livscyklusperspektiv har således vist, at energiforbrug og materialeeffektivitet er de mest centrale miljømæssige aspekter for Nokia (se figur). Dette har bl.a. været medvirkende til en markant reduktion i materialeforbruget til mobiltelefoner. Tidligere vejede mobiltelefoner helt op til 10 kilo, hvorimod flere i dag vejer under 100 g. Samtidig har fokuset på materialeforbruget medvirket til en udvikling hen imod ”immaterialisering”, hvor fysiske produkter erstattes med tilsvarende digitale produkter.

Olli-Pekka Kallasvuo, Executive Vice President and General Manager, Mobile Phones, Nokia, udtaler ifølge Nokias Miljørapport 2004 at:

”vi fortløbende anvender livscyklustankegangen til at forbedre vores miljømæssige performance. Livscyklustankegangen dækker alle miljømæssige signifikante påvirkninger i livscyklusen af et produkt, og danner derved et fundament for alle Nokias miljømæssige aktiviteter såvel som et framework for handlinger. Baseret på denne tilgang opstiller vi en række mål for yderligere forbedring af vores miljøperformance.”

Immaterialisering – set fra et livscyklusperspektiv

Et eksempel på immaterialisering er muligheden for at downloade digitale spil fra Internettet. Dette betyder, at spillet ikke skal produceres (CD-rom), pakkes og transporteres til butikker, hvor forbrugere skal bevæge sig hen for at købe det. Dvs. man undgår brug af materialer og energi til produktion.

Immaterialiseringen kan ses som en kombination af livscyklusperspektivet og en innovativ tankegang. Det er selvfølgelig ikke alle produkter, man umiddelbart kan ”immaterialisere”, men fokus på produkter og services i et livscyklusperspektiv kan ofte føre nye, innovative ideer med sig, som måske kan skabe et nyt forretningsområde og/eller en konkurrencefordel.

En udvikling af services som telefon- og videomøder kan også have en uventet bonus på miljøsiden, idet de fjerner behovet for transport til og fra møder, og derved forbrug af f.eks. fossil brændstof. Det samme gælder shopping via Internet og andre ”digitale” services. Et produkt som et digitalt kamera kan også have miljømæssige fordele, idet det gør brug af papir og kemikalier til fremkaldelse af billeder unødvendig. Miljøfordelen er dog forudsat, at kameraet i alle dets livscyklusfaser ikke resulterer i en større samlet miljøpåvirkning end det tidligere kamera. Dette dilemma kan med fordel afklares via livscyklusvurderinger.

Nokia nævner i deres Miljørapport 2004 også, at en præference for software løsninger over for hardware løsninger i systemdesign fremmer øko-effektivitet, idet de miljømæssige påvirkninger af at opdatere software er mindre end de miljømæssige påvirkninger ved at opdatere hardware.

Energibesparelser trods “øget trafik”

Livscyklusvurderinger har vist, at energiforbrug i forbindelse med Nokias produkter er en væsentlig miljøbelastning. Energieffektivitet er således også højt prioriteret i produktudviklingen hos Nokia. Selvom energiforbruget totalt er steget som følge af ”øget trafik” af informationer, så er energiforbruget per service faldet. Udvikling af såkaldt ”modul-design”, f.eks. hvor samme lader kan bruges til flere forskellige telefoner, har været med til at fremme energi-effektiviteten af netværksudstyr – og derved mindske miljøbelastningen pr. produkt.

Fakta om Nokia

Nokia producerer en lang række mobilt udstyr, der leverer bl.a. musik, navigation, video, television, billeder mv. Nokia leverer også udstyr, løsninger og service inden for kommunikations-netværk. I 2006 havde Nokia et nettosalg på 41.1 milliarder EUR og 68.483 ansatte fordelt på 120 nationaliteter. De har 15 produktions-faciliteter i 9 lande.

Læs mere: www.nokia.com