Sov med god samvittighed

Elsparepærer i sengelampen, toiletter, som sparer på vandet og skilte, som opfordrer dig til kun at smide hotellets håndklæder til vask, når de trænger. Seks hoteller, feriecentre og kroer er nu blevet tildelt miljømærker og kan således tilbyde en miljøvenlig overnatning.

Når man køber et produkt, er de fleste mennesker bevidste om, at produktet belaster vores omgivelser til en vis grad – enten i form af f.eks. energiforbrug eller indhold af kemiske stoffer. Hvad de færreste imidlertid tænker over er, at services også belaster vores omgivelser.

En service, som f.eks. overnatning på et hotel, medfører en lang række miljøbelastninger. Der bruges energi til varme, lys og ventilation, vand til bad og toilet samt diverse toilet- og rengøringsmidler – ofte i engangsemballager. For det meste involverer servicen også en højere grad af rengøring end en tilsvarende ”ydelse” i hjemmet. Lagner og håndklæder bliver ofte skiftet dagligt, og støvsugeren bruges måske unødvendigt, idet et fast sæt af ”rengøringsregler” følges.

Hvis man ser på et hotel i et livscyklusperspektiv og beregner den samlede miljøbelastning i hotellets levetid ud fra bl.a. ovenstående, vil man i mange tilfælde blive overrasket over omfanget af den samlede miljøbelastning for en overnatning på et hotel, især sammenlignet med en overnatning i hjemmet.

Det er dog muligt at gøre en indsats for at sænke denne miljøbelastning – og oven i købet blive præmieret for arbejdet med det europæiske miljømærke Blomsten eller det nordiske miljømærke Svanen. I Danmark findes i dag 4 miljømærkede campingpladser og 6 miljømærkede feriecentre, hoteller og kroer. I Europa er tallet oppe på mere end 150 miljømærkede hoteller og overnatningssteder. Kriterierne, der er fastsat på baggrund af en livscyklusvurdering, er først og fremmest rettet mod et mindsket forbrug af energi og vand, samt en øget anvendelse af vedvarende ressourcer. Herudover er der også fokus på at mindske mængden af affald.

At det har en miljømæssig effekt at få et miljømærke, er Scandic-kæden et godt eksempel på. Gennem et fokuseret miljøarbejde er vandforbruget blevet reduceret med 13% og forbruget af energi skåret med 24% (www.scandic-hotels.dk). Dertil kommer besparelser i mængden af vasketøj – og dermed også i forbrug og udledning af kemiske stoffer. Servering af økologisk mad er også et naturligt element i kædens miljøimage.

Feriecenteret ved Karup Å, som også har fået miljømærket Blomsten, lever naturligvis op til kravene omkring vand- og energiforbrug samt affaldshåndtering. Derudover er der ved indretningen tænkt på at vælge naturmaterialer (træ, sten og klinker), som er nemme at rengøre, ligesom der i overensstemmelse med kriterierne ikke anvendes engangsartikler i f.eks. badeværelser.

Krav til Blomstmærkede hoteller

For at et hotel kan blive mærket med det europæiske miljømærke Blomsten, skal det opfylde en række kriterier. Kravene er fastsat efter en samlet vurdering af miljøbelastningerne forbundet med driften af hotellet, og de revideres regelmæssigt på baggrund af ny viden. På denne måde sikres, at miljøbelastningen for hoteller mærket med Blomsten bliver gradvist mindsket.

En mærkning med Blomsten stiller en række obligatoriske såvel som frivillige krav. De frivillige krav er hver tildelt en pointsum og kan involvere f.eks. brug af økologiske fødevarer og miljømærkede rengøringsmidler, men kan også involvere f.eks. energieffektive køleskabe og brug af regnvand. For at få mærket skal hotellet opfylde frivillige krav svarende til en bestemt pointsum.

Derudover skal de selvfølgelig opfylde de obligatoriske krav, som bl.a. omfatter følgende:

 • Mindst 22% af elforbruget skal dækkes af vedvarende energikilder, såfremt der er adgang til disse.
 • Svære olier med svovlindhold højere end 0,2% eller kul må ikke anvendes som energikilde, såfremt hotellet har eget varmeanlæg.
 • Senest et år efter miljømærket er taget i anvendelse skal mindst 60% af alle pærer have et relativt energiforbrug i klasse A.
 • Vandgennemstrømning i vandhaner og brusere må ikke overstige 12 liter pr. minut.
 • Gæster skal informeres om, at de selv bestemmer hvornår et håndklæde skal smides til vask.
 • Der skal opstilles affaldscontainere, således at gæster har mulighed for at sortere affald i henhold til lokale systemer.
 • Engangs-toiletartikler (shampoo, sæbe mv.) og engangsservice må ikke anvendes i værelser eller restaurant.
 • Hotellet skal indsamle og overvåge data om det samlede energiforbrug, kemikalieforbrug og producerede affaldsmængder.

Du kan læse mere om kravene for tildeling af Blomsten til ”Serviceydelsen overnatning” på www.ecolabel.dk.

Et miljøvenligt værelse?

Elsparepærer i sengelampen. Toiletter som sparer på vandet. Skilte som opfordrer dig til kun at smide hotellets håndklæder til vask, når du synes, de trænger. Dette er nogle af de elementer, som indgår i et miljøvenligt værelse.

I 1995 introducerede Scandic miljøværelset – et værelse, der er konstrueret ud fra hensyntagen til livscyklusaspektet. Dette hensyn har udmøntet sig i bl.a. at benytte træ fra Norden, erstatte syntetiske materialer med uld og bomuld og så vidt muligt undgå brug af plast og metal. Derudover bruger rummet mindre energi og rengøringsmidler i sin levetid og er forberedt til genanvendelse i en sådan grad, at op mod 97% af rummet kan genanvendes.

Scandic har yderligere indført et miljøtilpasset system for shampoo og sæbe, hvilket har været medvirkende til, at Scandic har brugt 200 mio. færre engangsemballager på 7 år! Herudover har de skiftet glødepærer ud med lavenergipærer og har reduceret mængden af usorteret affald med 40%. Scandic har derved demonstreret, at der kan ligge store miljømæssige (og økonomiske) besparelsespotentialer ved at se deres virksomhed gennem et livscyklusperspektiv.

Alle nye værelser hos Scandic bliver nu bygget som miljøværelser, samtidig med at de ca. 2000 værelser, der renoveres om året, bliver ombygget til miljøværelser, hvilket mindsker det årlige forbrug af ikke fornyelige ressourcer med ca. 15 tons metaller og 90 tons plast. Samtidig har Scandic lanceret en Environmental Refurbishment Equipment Construction Standard, som alle nye Scandic hoteller bliver bygget efter.

Scandics miljøstandard for om- og nybygning

Et tydeligt eksempel på anvendelse af livscyklustankegangen ligger i Scandics nye miljøstandard for om- og nybygning (SERECS). Som de selv nævner, er konstruktion af bygninger ikke kun et spørgsmål om valg af materialer, men også om disse materialers påvirkninger på omgivelserne gennem et helt livscyklusforløb. Ved at vælge materialer, der f.eks. er lette at genbruge, når de har udtjent deres funktion, sikrer man en bedre udnyttelse af materialet og derved en mindre miljøbelastning.

For at opnå bæredygtighed og garantere en effektiv udnyttelse af ressourcer gennem hele konstruktionens livscyklusforløb samt sikre genanvendelighed i fremtiden har Scandic fremsat følgende punkter, som skal overvejes under byggeriet:

 • Genanvend – renovér – genbrug – ombyg er prioriteringen ved alle projekter.
 • Alle materialer og produkter, som anvendes, skal dokumenteres.
 • Alle materialer skal være energieffektive og holdbare med henblik på produktion, transport, livslængde og genanvendelse.
 • Materialer og metoder skal vælges, således at fremtidig demontering/nedrivning er let.
 • Blandede materialer skal undgås.
 • Materiale indeholdende stoffer listede på ”the National Swedish Chemicals Inspectorate’s Restricted list” eller listede som ”checked-out” materialer på SERECS standard må ikke bruges.
 • Materialer, som afgiver potentielt skadelige eller miljømæssigt farlige stoffer, må ikke anvendes. Ligeledes gælder dette for materialer, der afgiver kendte allergifremkaldende stoffer.
 • Minimering af materiale er af stor betydning.
 • En infrastruktur med kildesortering skal findes på alle renoverede hoteller og byggepladser.
 • Alle systemer for opvarmning, ventilation og luftkonditionering skal konstrueres, så de har en lang holdbarhed, er lette at reparere og har automatisk overvågning.
 • Miljømærker prioriteres. Det drejer sig om Svanen, KRAV, Blomsten, Bra Miljöval og FSC.

Du kan finde mere om Scandics SERECS på www.scandic-hotels.dk.