I forbindelse med et projekt støttet af Miljøstyrelsen er der udviklet en dansk LCA-database baseret på input/output data. Input/output-LCA (IO-LCA) er en top-down-tilgang til LCAmodellering, hvor der anvendes økonomisk statistik for handlen mellem sektorer samt data for de samlede emissioner i et land.

Den største fordel ved IO-LCA er, at man kan inddrage en større del af de bagvedliggende processer i sin LCA, mens den største ulempe er, at der kun findes data på aggregeret niveau for produktgrupper og ikke for specifikke produkter. Derfor anvendes IO-data kun til analyser på makro-niveau eller i en kombination med data fra process-LCA, en såkaldt hybrid-LCA.