I et projekt for Miljøstyrelsen har FORCE Technology og Carl Bro A/S udviklet en metode til vurdering af arbejdsmiljøbelastninger i et livscyklusperspektiv. Metodebeskrivelse og den tilhørende vejledning kan downloades her i form af tre dokumenter herunder:

Hovedrapport

Schmidt A., Poulsen P.B., Andreasen J.A., Fløe T. & Poulsen K.E.: LCA and the working environment. Environmental project No. 907, 2004.
Download hovedrapport

Vejledning

Dansk: Schmidt A., Poulsen P.B., Andreasen J.A., Fløe T. & Poulsen K.E.: Arbejdsmiljø i LCA. En ny metode. Miljønyt Nr. 71, 2004
Download dansk vejledning

Engelsk: Schmidt A., Poulsen P.B., Andreasen J.A., Fløe T. & Poulsen K.E.: The working environment in LCA. A new approach. Guidelines from the Danish Environmental Protection Agency No. 72, 2004.
Download engelsk vejledning

Arbejdsmiljødatabase

Ved hjælp af linket nedenfor er det muligt at downloade den arbejdsmiljødatabase, der er knyttet til metoden. Arbejdsmiljødatabasen, der er i form af et EXCEL-regneark, giver oplysninger om belastninger i arbejdsmiljøet ved produktion og forarbejdning af en række råvarer, halvfabrikata og færdige produkter.
Download database

Har du spørgsmål til projektet med arbejdsmiljødatabasen, eller står du med en lignende udfordring selv, så kontakt LCA Center.