LCA Center anvender PC-værktøjet GaBi, hvortil der er knyttet flere databaser af høj kvalitet. Datasættene er baseret på samarbejde med industrien samt kilder i litteraturen.

Data fra den europæiske LCA-database ELCD er naturligvis også integreret i GaBi. Det er desuden muligt at anvende den schweiziske ecoinvent-database i GaBi.

Hvis du har brug for data for amerikanske forhold, kan U.S. Life-Cycle Inventory Database være en hjælp, men ellers er udbuddet af frit tilgængelige LCA-data meget begrænset.

LCA Center har tidligere solgt en version af GaBi, hvor den danske UMIP-database var tilknyttet, men da UMIP-databasen ikke længere opdateres, har vi valgt at stoppe salget af denne special-udgave af GaBi.