Miljøvenlige huse er ikke halm og muslingeskaller – 50 professionelle byggefirmaer gik sammen om miljøvenligt byggeri.

En mark i udkanten af Herfølge blev i løbet af et par år til en stor og ambitiøs boligudstilling med det formål at gøre energi og miljøvenlige parcelhuse tilgængelige for den almindelige dansker.

Vi ville vise, at det kan lade sig gøre at bygge sunde og energiøkonomiske boliger til ”den almindelige dansker” uden at gå på kompromis med kvalitet, komfort og arkitektur. Og uden at man behøver bo i halmhus og gøre hele arbejdet selv, siger projektleder Siv Raun Andersen fra Det Grønne Hus i Køge.

Forsøgsbyen består af 44 parcelhuse, 9 dobbelthuse og 21 rækkehuse. Arkitekturen er vidt forskellig fra hus til hus, men alle husene opfylder betingelserne for at bære det nordiske miljøprædikat, Svanemærket.

Livscyklusperspektivet har været en grundlæggende tanke under udviklingen af de nye miljørigtige huse, hvilket har resulteret i et stort fokus på at nedbringe energiforbruget i husene. Et eksempel på energibesparelse kan findes i et Seest lavenergihus, som vil kunne spare beboeren for op mod 1 mio. kr i varmeudgifter gennem husets levetid.

Alt tyder på, at der i fremtiden vil blive opført langt flere miljørigtige lavenergihuse, hvilket potentielt kan medføre enorme mængder besparelser på energiområdet i Danmark, samt ikke mindst øget mulighed for at eksportere vores viden på området.

Stor interesse fra byggefirmaerne

Da projektet først blev præsenteret, var målet at få bygget 10 huse, men interessen fra bygge-branchen var så massiv, at der blev bygget 83 huse. Hvert byggefirma fik dog ikke lov til at opføre mere end et eksemplar af hvert hus og kunne højst bidrage med to projekter. De deltagende firmaer dækker hele spektret i byggebrancen – alt lige fra store typehusfirmaer som Eurodan og Bülow og Nielsen over veletablerede tegnestuer til små, innovative arkitektfirmaer og ”økologiske” firmaer.

Arkitekt Erik Juul fra tegnestuen Icon sagde ifølge Berlingske.dk ved projektets begyndelse, at han er overbevist om, at hensynet til miljøet fremover vil blive en endnu vigtigere parameter, end det er i dag, så hvorfor ikke kombinere det med at bygge nogle spændende og gode boliger. Projektet har givet den professionelle byggebranche en glimrende mulighed for at demonstrere, at miljøvenlige huse er topmoderne huse, der ikke har set skyggen af et halmstrå eller en muslingeskal.

Grunden til den massive interesse fra byggebranchen hænger – ifølge projektleder Siv Raun Andersen – sammen med, at de kunne se markedspotentialet i at udvikle sunde, Svanemærkede hustyper, som efterfølgende kan sælges i hele landet. Udover den gode fornemmelse ved at bo i et miljørigtigt hus, er der også den store fordel ved husene, at de har et meget lavt energiforbrug, hvilket er en væsentlig konkurrence-parameter, når der skal sælges huse.

Priserne på husene varierer, men var fra starten målrettet såkaldt ”almindelige familier”. Der har været stor køberinteresse fra borgerne, især børnefamilier går meget op i, at deres hus er energiøkonomisk at bo i og ikke udskiller farlige stoffer.

Hvilke krav er der til et Svanemærket hus?

Svanemærket er et relativt mærke, der viser, at et givent produkt er miljømæssigt bedre i forhold til andre produkter af samme produktfamilie. Dvs. mærket garanterer ikke, at produktet ikke kan laves miljømæssigt endnu bedre. Dog strammes kriterierne for Svanemærket typisk efter en 3-årig periode, således at man sikrer, at kun produkter (bygninger), der ligger blandt den bedste tredjedel, kan Svanemærkes.

Livscyklustankegangen er det grundlæggende element, når et hus skal Svanemærkes, idet huset skal tage hensyn til miljøet gennem hele byggeprocessen fra råvarer til brugen af det færdige hus.

Alle mindre huse, parcelhuse og villaer kan Svanemærkes. For at opnå den mindst mulige påvirkning på miljøet stilles der bl.a. følgende krav til et Svanemærket hus:

  • Huset må maks. bruge 4 L fyringsolie pr. m2 årligt mod gennemsnitligt 14 L i ”almindelige” huse.
  • I opholdsrum skal tilføres min. 7 L/sek frisk luft pr. person.
  • Byggeaffald skal håndteres miljørigtigt.
  • Miljøskadelige stoffer forbydes, derudover er der restriktioner på indholdstoffer i maling, lak og lim.
  • Der skal eksistere en drifts- og vedligeholdelsesplan for huset.

For yderligere information angående kravene til Svanemærket se www.ecolabel.dk.

Fakta

Projektet ”Fremtidens Parcelhuse” er udviklet i samarbejde med arkitekt Rie Øhlenslæger, civilingenør Klaus Hansen, Dansk Center for Byøkologi, Statens Byggeforskningsinstitut, Miljømærkesekretariatet, Agenda 21 Udvalget i Køge Kommune, Det Grønne Hus i Køge m.fl. Derudover er projektet økonomisk støttet af Fonden Realdania og Fonden Nykredit.

For mere information se www.fremtidensparcelhuse.dk.