IKEA’s Code of Conduct – et eksempel på anvendelse af livscyklustankegangen

IKEA sætter krav til deres leverandører, og har fordoblet deres omsætning.

IKEA har en vision om at skabe en bedre hverdag for de mange mennesker. For at opfylde denne vision forsøger de at producere møbler så billigt som muligt, men samtidig sikre, at møblerne påvirker miljøet mindst muligt – og at de produceres på en socialt forsvarlig måde.

I arbejdet for at opfylde denne vision har IKEA udviklet et Code of Conduct under navnet ”The IKEA way on purchasing home furnishing products”. Dette Code of Conduct repræsenterer deres minimumkrav over for leverandører i forbindelse med social-, miljø- og arbejdsmæssige tilstande.

IKEA får leveret deres produkter fra ca. 1.600 leverandører verden over, dvs. at deres Code of Conduct er med til sikre en miljømæssig og social ansvarlig opførsel i blandt andet udviklingslandene.

At IKEA udvikler denne Code of Conduct er et tydeligt eksempel på brugen af livscyklustanke-gangen. Ved at anvende livscyklustankegangen sikrer de, at virksomheden er på forkant med udviklingen og samtidig bidrager til at sikre en bæredygtig udvikling – for den selv og dens leverandører.

Tre hjørnesten i IKEA’s miljøarbejde

Følgende tre områder er essentielle i IKEA’s miljøarbejde:

 • Effektiv udnyttelse af ressourcer: Under udviklingen af nye produkter inddrager IKEA livscyklustankegangen og sikrer derved, at de sparer på ressourcer, råmaterialer og energiforbrug under produktionen. Herved minimerer de omkostningerne og affaldsproduktionen og sikrer dermed en lav pris på produktet. Evt. overskudsmateriale fra produktionen af et produkt forsøges så vidt muligt inddraget i produktionen af et andet produkt.
 • Skovbrug: En stor del af det råmateriale, IKEA anvender, er træ. Træ er et genanvendeligt, biologisk nedbrydeligt og vedvarende materiale, og derved et miljømæssigt godt produkt – forudsat at det kommer fra veldrevne skove. IKEA sikrer, at deres træ ikke kommer fra intakte naturskove, medmindre det er certificeret. IKEA samarbejder derudover med WWF om at støtte ansvarlig drift af verdens skove.
 • Uddannelse af medarbejdere i henhold til at arbejde med miljøspørgsmål: I hele IKEA koncernen findes miljøkoordinatorer, der konstant arbejder for at udvide medarbejdernes miljøbevidsthed. IKEA sikrer derved, at kommunikation omkring miljøarbejdet kommer ud til hele virksomheden.

IKEA’s krav til deres leverandører – miljømæssige og sociale

IKEA har specialuddannede kontrollanter, der løbende rejser rundt og tjekker, at leverandørerne lever op til kravene i deres Code of Conduct. Derudover har de også uafhængige revisorer, der gennemfører stikprøvekontroller og verificerer arbejdsmetoder og resultater.

IKEA kræver følgende af deres leverandører: Leverandøren skal:

 • Skabe et sundt og sikkert arbejdsmiljø
 • Som minimum betale mindstelønnen, samt kompensere for overarbejde
 • Hvis boliger stilles til rådighed for medarbejderne, sørge for rimelig mulighed for privatliv, ro og hygiejnebetingelser
 • Behandle kemikalier på en miljømæssig sikker måde
 • Håndtere, gemme og bortskaffe farligt affald på en miljømæssig sikker måde
 • Medvirke til genbrug og genanvendelse af materialer og produkter
 • Bruge træ fra kendte områder, hvis muligt, fra kilder der er godt organiseret og helst uafhængigt certificeret
 • Arbejde for at reducere affald og emissioner til luft, jord og vand

Leverandøren må ikke:

 • Bruge børnearbejdere
 • Bruge tvungen eller bunden arbejdskraft
 • Diskriminere
 • Gøre brug af ulovligt overarbejde
 • Forhindre arbejdere i at organisere sig fagligt eller på anden måde
 • Acceptere nogen form for mental eller fysisk disciplinær straf, herunder chikane
 • Bruge eller overforbruge nogle af de substanser som er forbudt eller begrænset i IKEA’s liste over ”Kemiske forbindelser og stoffer”
 • Bruge træ som kommer fra nationalparker, naturreservater, intakte naturskove eller områder, som er officielt erklæret som havende høj bevaringsværdi, medmindre de er certificeret

Fakta

IKEA blev grundlagt af Ingvar Kamprad i 1943. IKEA koncernen består idag af 90.000 medarbejdere fordelt i 44 lande. Deres sortiment er ens over hele verden og består af ca. 9.500 artikler. Deres primære varesortiment består af møbler til hjemmet. IKEA koncernen omsatte i 2005 for 14.8 mia. euro. og deres varehuse verden over blev i 2005 besøgt af ikke mindre end 410 mio. kunder. IKEA’s grundtanke er at producere gode varer til en lav pris, således at alle kan være med.

Læs mere: www.ikea.com