Entreprenørarbejde med både økonomiske, miljømæssige og arbejdsmiljømæssige fordele.

IJM Corporation Berhad anvendte LCA som værktøj til at kortlægge de miljømæssige aspekter ved anvendelse af aluminium i stedet for træ til betonforme.

I Malaysia bliver det meste bygge- og entreprenørarbejde foretaget på stedet ved brug af betonforme og forskallingssystemer, som former betonen til den færdige bygningsdel. Traditionelt anvendes der træ men aluminium er stærkt på vej som et alternativt materiale. Forme af aluminium er væsentlig dyrere end at bruge træ, men genanvendelsen og levetiden er til gengæld også meget større, så set i et længere perspektiv er aluminium faktisk billigere end træ.

Et vigtigt aspekt er desuden at aluminium er lettere at håndtere for bygningsarbejderne hvilket resulterer i færre arbejdsulykker. Ud fra økonomiske og sikkerhedsmæssige hensyn synes aluminium således mest favorabel. IJM anslår, at omkostningerne på sigt kan reduceres med 60% ved at anvende aluminium.

Men hvad med miljøet?

IJM Corporation deltog i et kursus om LCA på University Malaysia organiseret af Danmarks Tekniske Universitet, LCA Center Danmark samt University Malaysia. De deltog i kurset for at lære mere om, hvordan de kan bruge LCA i deres miljøstyring. Chef for Health, Safety and Environment, Noor Ridzanita Ridzuan, IJM Corporation, fik her idéen at bruge LCA til at sammenligne de miljømæssige konsekvenser af at bruge aluminium i stedet for træ. De foreslog derfor et case studie om dette emne og en af grupperne fra kurset gennemførte studiet.

IJM Corporation regnede med, at det store energiforbrug ved produktion af aluminium, samt den lange transport fra andre dele af verden, ville betyde, at det regionalt producerede fornyelige træ var mere miljøvenligt end aluminium. Men selvom der kun blev gennemført en foreløbig og simpel undersøgelse var det tydeligt, at anvendelsen af aluminium vil være en miljømæssig fordel fordi der er en betydelig reduktion i energiforbruget i livsforløbet.

Efter færdiggørelsen af case studiet udtrykte Ms. Noor Ridzanita Ridzuan sin taknemmelighed for arbejdet og udtalte, at hun var imponeret over LCA-værktøjets styrke til at identificere og afdække problemfelter, som normalt ikke ville blive taget i betragtning. Via case studiet blev IJM Corporation opmærksom på, hvilket indblik LCA kan give og de vil uden tvivl udforske mulighederne for at anvende LCA i deres videre arbejde med miljøstyring.

Ikke kun en sammenligning af aluminium og træ

LCA konkluderede at brugen af aluminiumsforme kan reducere miljøbelastningen til under 10% i forhold til anvendelsen af træforme. Case studiet omfattede betonforme og forskalling til et specifikt byggeri i Kuala Lumpur. I dette byggeri blev begge typer af forme anvendt.

I den traditionelle metode anvendes træplader som støttes af et træskelet. Træet produceres ved normal og lovlig skovdrift i Malaysia og transporteres fra skov til savværk og fra savværk til byggepladsen. Træet anvendes normalt 3-4 gange, hvorefter det deponeres som affald på en losseplads. Der bruges også en del stålsøm, hvoraf mange deponeres sammen med træet.

Aluminiumsformene produceres af importeret aluminium af en virksomhed som har specialiseret sig i dette. Aluminiumsformene designes og svejses på baggrund af specifikationer fra kunderne. Formene kan genbruges mere end 100 gange. Der vil være lidt tab af aluminium under rensning af formene da dette foregår ved sandblæsning, men det estimeres at ca. 95% af aluminium råmaterialet genvindes når formene er udtjente. På selve byggepladsen boltes aluminiumsformene sammen.

Materialerne i sig selv giver ikke anledning til store væsentlige miljømæssige forskelle mellem de to metoder. Selvom produktionen af aluminium er meget energiforbrugende kompenserer den høje genanvendelse og recycling for dette.

Den største forskel mellem de to undersøgte systemer fremkom i brugsfasen, dvs. i byggefasen. Brugsfasen dominerede fuldstændig miljøbelastningen for den traditionelle metode og var min. 10 gange større end de øvrige livscyklusfaser. Dette skyldtes, at de store træplader og bjælker er forholdsvis tunge og uhåndterlige, hvilket betyder at det er nødvendigt med en kran til at håndtere dem. Kranen får strøm fra en dieselgenerator, som kører kontinuert på byggepladsen. Aluminiumsformene er lette at håndtere for bygningsarbejderne og det er derfor ikke nødvendigt med en kran til at håndtere disse.

Undersøgelsen konkluderede, at brugen af aluminium kan reducere miljøbelastningen til under 10% i forhold til anvendelsen af træ. Dette skyldes udelukkende, at det er nødvendigt at bruge kraner til at løfte træet.

Den foreløbige LCA kunne således identificere to handlingsmuligheder for IJM Corporation, begge relateret til brugen af kraner på byggepladsen. Enten kan de gå over til at anvende aluminium eller de kan forbedre styringen af hvordan og hvornår kraner (og dieselgeneratorer) anvendes. Begge disse muligheder understøtter de potentielle økonomiske og sikkerhedsmæssige fordele.

Fakta

IJM Corporation er en af Malaysia’s største og bredt favnende entreprenørgrupper. Udover bygninger inkluderer nogle af de projekter som IJM har udført motorveje, veje, broer, lufthavnsprojekter og offentlig transport. I januar 2006 begyndte de at implementere miljøstyring og de er nu certificerede i henhold til ISO 14001:2004. IJM har desuden kvalitets- og sikkerhedsstyringssystemer og er certificerede i henhold til ISO 9001:2000 og OHSAS 18001. I deres arbejde med ”Health, Safety and Environment” begynder de så småt at adressere det stigende fokus på LCA som i øjeblikket ses i Malaysia.