Et livscyklusforløb for et produkt er alle de faser, produktet gennemløber fra “vugge til grav”. Det vil sige, at man opgør miljøbelastningerne fra råmaterialefremstilling, produktion, brug og bortskaffelse samt transporten inden for og mellem disse faser.

Funktionelle enheder i LCA

Når man arbejder med LCA eller livscyklustankegangen, relaterer man miljøbelastningen til en funktionel enhed. En funktionel enhed fortæller noget om, hvad det er for en funktion, man skal have udført. F.eks. kan et krus’ funktion være at fungere som beholder for 2 dl varm kaffe tre gange om dagen. På den måde kan man sammenligne forskellige produkter, der kan opfylde den samme funktion. Kigger man på den funktionelle enhed “at være beholder til varme drikke 3 gange om dagen i et år” kan man f.eks. sammenligne følgende alternativer, der opfylder funktionen:

    • 1095 plastikkrus
    • 1095 flamingokrus
    • 1/4 keramikkrus + varmt vand og opvaskemiddel
    • 1/2 porcelænskop og -underkop + opvaskemaskine, opvaskemiddel, afspændingsmiddel, vand, salt og elektricitet

Eksemplet er hentet fra UMIP-lærebogen (Wenzel, Hauschild og Alting (1997): Environmental Assessment of Products – Volume 1), hvor man også kan læse meget mere om LCA.