Et livscyklusforløb for et produkt er alle de faser, produktet gennemløber fra “vugge til grav”. Det vil sige, at man opgør miljøbelastningerne fra råmaterialefremstilling, produktion, brug og bortskaffelse samt transporten inden for og mellem disse faser.

FaseBeskrivelseEksempel: LCA Centers t-shirt
RåmaterialefremstillingRåmaterialefasen er, der hvor råstofferne til produktet udvindes fra naturen. Det kan være minedrift, olie og gasudvinding, skovbrug, landbrug med videre afhængig af hvilket produkt eller serviceydelse, man kigger på.Dyrkning af bomuld
ProduktionProduktionsfasen er, der hvor råmaterialerne ved forskellige processer formes til produkter. Der er typisk tale om flere forskellige led.Spinning af garner
Vævning
Vådbehandling (afsletning, blegning, farvning m.v.)
Udskæring
Syning
Brodering
Pakning
BrugBrugsfasen er den fase i produktets livscyklus, hvor produkterne anvendes af slutbrugeren. Det er her, hvor den funktionelle enhed kommer til udtryk.Brug af T-shirt
Vask
Tørretumbling
BortskaffelseBortskaffelsesfasen er der, hvor produktet er udtjent, måske fordi det er gået i stykker eller er blevet umoderne. Er det brændbart, sendes det typisk i Danmark til forbrænding, men situationen kan være meget forskellig fra land til land.Affaldsforbrænding med energigenvinding
TransportTransport regnes enten med i de enkelte faser eller tages med særskilt. Transport indgår inden for og imellem de forskellige andre livscyklusfaser.Transport af bomuld, garner, metervare, materialer, emballage, færdige T-shirts og transport af affald.

Funktionelle enheder i LCA

Når man arbejder med LCA eller livscyklustankegangen, relaterer man miljøbelastningen til en funktionel enhed. En funktionel enhed fortæller noget om, hvad det er for en funktion, man skal have udført. F.eks. kan et krus’ funktion være at fungere som beholder for 2 dl varm kaffe tre gange om dagen. På den måde kan man sammenligne forskellige produkter, der kan opfylde den samme funktion. Kigger man på den funktionelle enhed “at være beholder til varme drikke 3 gange om dagen i et år” kan man f.eks. sammenligne følgende alternativer, der opfylder funktionen:

    • 1095 plastikkrus
    • 1095 flamingokrus
    • 1/4 keramikkrus + varmt vand og opvaskemiddel
    • 1/2 porcelænskop og -underkop + opvaskemaskine, opvaskemiddel, afspændingsmiddel, vand, salt og elektricitet

Eksemplet er hentet fra UMIP-lærebogen (Wenzel, Hauschild og Alting (1997): Environmental Assessment of Products – Volume 1), hvor man også kan læse meget mere om LCA.