Eksempel: Kuglelejer og tekstilservice

I dette eksempel ser vi på hvordan en fabrik, der fremstiller kuglelejer, med fordel kunne have anvendt livscyklustankegangen i deres miljøarbejde.

I eksemplet indgår en fabrik, der fremstiller kuglelejer, og som har udviklet en ny model lejer til industrielle vaskemaskiner kaldet SUPER, der er et alternativ til deres standardlejer.

  • Industrielle vaskemaskiner
  • Speciel konstruktion på kuglelejer gør det muligt at centrifugere med højere hastighed (højere g-kraft)
  • Lavere friktion nedsætter energiforbruget til centrifugering
  • “Vedligeholdelsesfri” øger levetiden og mindsker friktion yderligere

I deres interne miljøledelsessystem kigger man nu på det nye produkt for at vurdere, om det er noget, der er værd at satse på i fremtiden. Efter at have gennemgået de interne produktionsprocesser, når man frem til, at de nye lejer er meget mere ressourcekrævende at producere. De skal gennem en række ekstra procestrin, der gør, at energiforbruget per produceret enhed er omkring tre gange så stor som for standard lejerne.

Hvis produktionen af de nye lejer sættes i gang, vil det betyde en voldsom stigning i forureningen fra fabrikken, hvilket vil ødelægge de reduktionsmål, der er sat op i virksomhedens interne miljøledelsessystem. Virksomheden vælger derfor at droppe produktionen af de nye lejer af miljømæssige hensyn. De vil ikke risikere at miste det image, de gennem mange år har bygget op som en miljøansvarlig virksomhed med flere fornemme priser for deres indsats.

Havde virksomheden anvendt livscyklustankegangen i deres miljøarbejde havde situationen været en anden.

Her ville de nemlig hurtigt have fundet ud af, at selvom deres miljøbelastning per produceret enhed steg med en faktor 3 med SUPER-lejerne, så ville det rent faktisk betyde mange gange større reduktioner af miljøbelastningen et andet sted i produktkæden – nærmere bestemt på de industrielle vaskerier. Selve fremstillingen af kuglelejerne udgør nemlig kun en marginal del af miljøbelastningen ved tekstilservice. Til gengæld vil de nye SUPER-lejer betyde, at vaskeriet kan centrifugere mere vand ud af tøjet og derfor skal bruge mindre energi på tørringen, som er den store energisluger på et vaskeri. Ser man på miljøbelastningen i et livscykusperspektiv, kan det altså se helt anderledes ud – og man kan derfor i et internt miljøledelsessystem komme til at træffe nogle forkerte beslutninger, hvis man ikke tænker livscyklusorienteret.

*Eksemplet er opdigtet men lavet udfra realistiske betragtninger.