Har du brug for LCA?

LCA har mange anvendelsesmuligheder ude i virksomhederne. Det er et værktøj til at få fokus på de væsentligste miljøbelastninger i et produkts livscyklus, men det har også en indirekte positiv effekt på en virksomheds bundlinie, hvis man anvender det rigtig.

Hvor kan du bruge LCA?

Hvis du står og skal:

  • Finde ud af hvilket produkt, der er mindst miljøbelastende af flere alternativer
  • Fortælle dine kunder om hvordan jeres produkter er miljømæssigt
  • Vurdere om der er nogle steder hos jer selv eller andre steder i værdikæden, der kan være besparelsespotentialer (miljømæssige såvel som økonomiske)
  • Videreudvikle jeres produkter
  • Forbedre jeres brand/image
  • Reducere ressourceomkostningerne i jeres produktion eller andre steder i produktkæden

…så er LCA et af de værktøjer, du med fordel kan benytte!

Spørgsmål til brug af LCA

Har du spørgsmål til brug af livscyklusanalyser, er du meget velkommen til at kontakte LCA Center.