LCA er en forkortelse af Life Cycle Assessment – på dansk livscyklusvurdering. LCA er en metode til at vurdere, hvilke potentielle miljøpåvirkninger og ressourceforbrug der er knyttet til et produkt eller en service.

LCA bygger på livscyklustankegangen, dvs. at man tænker hele produktets/servicens livscyklus ind fra vugge til grav i miljøvurderingen. Det handler om at se på de ting, der sker i hele produktets livscyklus og ikke kun fokusere på en enkelt del heraf som f.eks. sin egen produktion på virksomheden. Det er netop det, der adskiller tankegangen fra den traditionelle tilgang til miljøarbejdet i virksomhederne.

Koncentreret miljøindsats

Ved at kigge på produkterne i et livscyklusperspektiv sikrer man, at miljøindsatsen koncentreres, hvor det giver størst mulig miljømæssig gevinst. Dette er illustreret i det konkrete eksempel, du kan finde her på hjemmesiden. Eksemplet viser, hvordan en virksomhed, der fremstiller kuglelejer til vaskemaskiner, ved at anvende livscyklustankegangen får øjnene op for, at det der i deres eget miljøledelsessystem så ud som det miljømæssigt dårligste alternativ, viste sig at medføre meget store miljømæssige og økonomisk besparelser i et livscyklusperspektiv.

Udover at LCA kan bruges til at identificere potentialer for miljøforbedringer i forhold til produkter og services, kan LCA anvendes som beslutningsstøtte både politisk og industrielt.

Livscyklustankegangen og livscyklusvurderinger (LCA) er et meget centralt element i den produktorienterede miljøindsats, og Miljøstyrelsen har støttet udviklingen af en række værktøjer til at støtte virksomhederne med arbejdet. Læs mere om metode.

Internationale standarder relateret til LCA

Der findes to internationale standarder, der knytter sig til LCA, ISO 14040 der beskriver principper og struktur samt ISO 14044 der specificerer krav og vejleder.

Læs mere om LCA generelt eller få konkrete bud på, hvornår man med fordel kan anvende LCA.