Fra livscyklusvurdering til energimærkning

Livscyklusvurderinger har været en rød tråd i Grundfos’ miljøarbejde og er baggrunden for en ny fælles europæisk energimærkning for pumper.

Som en af de første virksomheder i Danmark startede Grundfos med at arbejde med livscyklusvurderinger (LCA). Virksomheden har opnået en lang række forbedringer ved hjælp af den viden, som er opstået ved at kende produkterne i deres livscyklus. Nye pumper er løbende blevet udviklet under hensyn til alle faser fra vugge til grav, og Grundfos har i samarbejde med andre virksomheder i branchen etableret en energimærkningsordning for pumper.

Mærkning gør det nemmere at købe energirigtigt

Forbrugerne kan spare masser af penge ved at vælge cirkulationspumper, der er energieffektive. En mærkningsordning som den, man kender fra køleskabe, hvor A er det mest effektive og G den mindste, er også indført for pumper. Det gør det nemmere for forbrugerne at gennemskue, hvilken pumpe det bedst kan betale sig at købe.

”Vi håber, at folk vil have en vis genkendelighed fra de andre produkter, når de ser, hvordan pumperne er klassificeret”, fortæller Nils Thorup fra Grundfos Management.

Som forbruger er der virkelig noget at hente ved at vælge en af de mere effektive pumper.
En traditionel cikulationspumpe, som typisk befinder sig i kategori D, har et elforbrug på omkring 700-800 kroner om året. Skifter man den ud med en kategori A pumpe, vil en almindelig husstand kunne spare cirka 500 kroner om året på elregningen.

Mærkningsordningen gør det nemt for forbrugerne at se, hvad de betaler for, ligesom det er muligt for installatørerne at give kunderne nogle enkle valg.

”Installatørerne spiller en vigtig rolle i udbredelsen af pumperne, så vi retter en del af vores markedsføring mod dem. Det er jo dem, der skal rådgive forbrugerne om, hvad der er af både økonomiske og miljømæssige gevinster ved at vælge en af de A-mærkede pumper” siger Nils Thorup.

Energimærkningsordningen for pumper er helt i tråd med livscyklustankegangen, selvom den kun dækker energiforbruget til drift af pumpen. Størstedelen af miljøbelastningen for en pumpe fra vugge til grav stammer nemlig fra forbruget af energi til drift af pumpen.

Energimærkningsordningen er en frivillig ordning, hvilket vil sige, at pumpeproducenterne selv kan bestemme, om de vil have mærket deres pumper. Foruden Grundfos har mange af de andre pumpeproducenter i Europa underskrevet aftalen.

LCA har ført til store energibesparelser

Grundfos’ energibesparende pumper er udviklet på baggrund af LCA. De er overalt. I gulvvarmeanlægget, i gaskedlen på oliefyret, og så sørger de for, at der kommer varmt og koldt vand ud af hanerne. De kaldes cirkulationspumper, og de bruger en masse energi. Langt størstedelen af energiforbruget sker i brugsfasen, og det var da også her, at Grundfos valgte at sætte ind, efter at virksomheden havde fået lavet en livscyklusvurdering af deres produkter.

”Det viste sig, at 98% af pumpens miljøbelastning opstår i brugsfasen, fordi pumperne kørte hele tiden. Vi har derfor udviklet en split til vores pumper, som gør, at de kun kører, når det er nødvendigt og kun med den effekt, der er nødvendig”, forklarer Nils Thorup, fra Grundfos Management.

De energibesparende pumper kan give meget store besparelser. Kigger man fx lidt ud over Danmarks grænser, har en undersøgelse fra EU skønnet, at der i Europa findes godt 120 millioner pumper, som tilsammen bruger 60TWh om året. Skifter man alle dem ud med avancerede pumper, vil man kunne spare op til 48TWh om året. Et tal, der måske ikke umiddelbart fortæller så meget, men til sammenligning bruger vi i Danmark i alt 30 TWh om året.

”Det er altså en meget markant besparelse, de pumperne kan medføre, men vi stopper ikke her. Vi vil fortsat bruge LCA til at få rettet fokus mod, hvor vi kan gøre det endnu bedre”, siger Nils Thorup.

På sigt kan det få stor betydning for miljøet. En beregning har vist, at hvis standarden for cirkulationspumper optimeres, kan energibesparelsen på markedet for cirkulationspumper i 2020 være oppe på 46 TWh, hvilket vil betyde, at CO2-udledningen vil være reduceret med 12,8 millioner ton.

Fakta

Grundfos blev grundlagt i 1945 af Poul Due Jensen under navnet “Bjerringbro Pressestøberi og Maskinfabrik,” og ikke før 1967, efter flere navneskift, fik virksomheden sit nuværende navn, Grundfos.

En årlig produktion på mere end 10 mio. pumpeenheder gør Grundfos til en af verdens førende pumpeproducenter. Cirkulationspumper (UP), dykpumper (SP) og centrifugalpumper (CR) er de tre hovedprodukter. Grundfos er i dag verdens største producent af cirkulationspumper og dækker omkring 50% af verdensmarkedet for disse.
Ud over pumper producerer Grundfos elektromotorer til pumperne og har desuden en betydelig produktion af elektromotorer, der sælges særskilt. Endelig udvikler Grundfos også og sælger højt avanceret elektronik til styring af pumper og pumpeanlæg.

Grundfos-koncernen er repræsenteret med selskaber i alle dele af verden.

Læs mere: www.grundfos.com