Langsigtet profit kræver en bæredygtig virksomhed

Hos ESAB fokuserer man på miljømæssig, økonomisk og social balance for at opnå en bæredygtig virksomhed og sikre profit – også i fremtiden.

En dyb rumlen fortæller os, at brugsfasen for endnu et stykke svejsetråd er i fuld gang. Resultatet er på mindre end en time sammensvejsning af to tårnsektioner til en vindmølle. Et produkt der i sig selv har en levetid på 20 år.

Hos ESAB har man fuldt ud styr på miljøpåvirkningerne fra svejsetråd – det er nemlig et af de produkter, de fremstiller til hele verden og har gennemført en livscyklusvurdering på.

”Vi kan se, at hovedparten af belastningerne i livscyklusen ikke ligger hos os selv, men andre steder i livscyklusen. Det er derfor vigtigt, at vi kigger ud over vores egen virksomheds grænser, hvis vi ønsker at forbedre vores produkters miljøprofil og lave forbedringer, der hvor det virkelig har en effekt”, fortæller koncernmiljøchef Stefan Larsson. Og vilje til at forbedre produkternes miljøprofil er noget, der er støtte til helt oppe fra topledelsen i virksomheden.

Hos ESAB ser man bæredygtig udvikling som et middel til at nå et mål. Som ledelsen formulerer det. ”Vort hovedformål er at skabe og fastholde profitskabende vækst. Jeg er overbevist om, at denne profit på langt sigt er afhængig af vor evne til at forbedre vor økonomiske, miljømæssige og sociale performance”.

Sammenkædningen af miljø, økonomi og sociale aspekter har ESAB sat op i et skema, der er gengivet herunder. Skemaet viser de væsentlige aspekter i produkternes livscyklus og kan udbygges, efterhånden som virksomheden får mere viden.

Der er allerede gode erfaringer med miljøarbejdet, hvor man hvert år sparer mange millioner kroner på reduktioner i energi- og andre ressourceforbrug. Livscyklustankegangen har altid været en væsentlig del af ESAB’s vision om at bidrage til en bæredygtig udvikling, og virksomheden har et mål om at få endnu mere viden på baggrund af livscyklusvurderinger. En viden, der blandt andet skal resultere i udviklingen af nye og bedre produkter – en udvikling, der allerede er i fuld gang.

Et godt eksempel på dette er allerede fra 1999, hvor virksomheden lancerede en ny type svejsetråd uden kobberoverflade, hvilket resulterede i et mere miljø- og sundhedsvenligt produkt, der samtidig medførte en højere produktivitet i brugsfasen hos ESABs kunder.

Fakta

ESAB (Elektriska Svetsnings Aktiebolaget) blev grundlagt af Oscar Kjellberg i 1904 i Göteborg, Sverige. I dag er ESAB verdens førende internationale producent og leverandør af forbrugsvarer til svejseprocesser, svejseudstyr og skæresystemer. Virksomheden er geografisk placeret over hele verden med ca. 6.000 ansatte. Virksomheden er stærkt fokuseret på at være på forkant med udviklingen, hvilket blandt andet ses af, at et stort antal medarbejdere er dedikeret til forskning og udvikling.