Århus Kommune

LCA baseret miljøvurderingsmodel til anlægsprojekter Århus Kommunes forvaltning for Teknik og Miljø anvender miljøvurderingsmodel, hvor der ses på både anlægs- og driftsfasen. Modellen blev første gang afprøvet ved vurdering af spildevandsløsninger for omkring 2.000 ejendomme i det åbne land, hvor Århus Kommune forventer at skulle investere ca. 100 mio. kr. over en årrække.

midtVask

Nytter miljøledelsessystemer noget? Ja.. hos midtVask har resultaterne været forrygende. De sparede 30 mio. liter vand om året og reducerede deres CO2-udledning med næsten 80%. Det kunne mærkes på bundlinien. I 2001 besluttede midtVask at indføre et miljø-ledelsessystem efter ISO 14001. De opbyggede deres system efter princippet om ”Mange bække små gør en stor å”, […]

Vestas

Vestas, vindmøller og livscyklusvurdering LCA supplerer øvrige beslutningsparametre i udviklingsprocessen. Fokus er rettet mod én ting, når den danske vindmøllefabrikant Vestas skal udvikle nye produkter. Nemlig at få reduceret møllens materialeforbrug i forhold til den energi, som møllen producerer. Vestas’ vision er vind, olie og gas. Ved at være en troværdig leverandør af vindkraftværker, skal […]

Uponor Wirsbo

Overraskende resultater af LCA En omfattende LCA af Uponor Wirsbo viste, at det ikke var i virksomhedens produktion men helt andre steder, at miljøbelastningen var størst. Svenske Uponor Wirsbo, der producerer rør og fittings, var i 1996 den første virksomhed i sin branche, der begyndte at lave livscyklusvurderinger. Virksomheden ville gerne mindske sin miljøbelastning. Ikke […]

TripleNine Fich Protein

De mest effektive overlever En god tommelfingerregel inden for virksomhedsdrift er, at hvis man vil sikre sig en plads på markedet, skal man have et produkt, som er mere bæredygtigt end konkurrenternes. Det kan undersøges ved hjælp af LCA, har fiskemelsfabrikken TripleNine i Esbjerg erfaret. Hos TripleNine Fish Protein i Esbjerg ser miljøchef Ewan Worck […]

Phillips

Philips’ Grønne Flagskibe Philips anvender deres livscyklusbaserede EcoDesign til at udvikle produkter – “Grønne Flagskibe” – der er mindre miljøbelastende. Philips producerer en række elektriske og elektroniske produkter, som udover at belaste miljøet ved deres energiforbrug også har andre miljømæssige uheldige egenskaber såsom indhold af skadelige kemiske stoffer. Baseret på princippet om at forebyggelse er […]

A/S Star Pipe

A/S STAR PIPE udvikler miljøvenlige fjernvarmerør A/S STAR PIPE har på baggrund af livscyklusvurderinger fra branchen opprioriteret udvikling af mere miljøvenlige produkter. Dette er en logisk konsekvens af, at livscyklusvurderingerne viser, at 99% af fjernvarmerørs miljøbelastning stammer fra anvendelsen af produkterne ude ved kunderne. Miljøindsatsen omkring nye produkter har været succesfuld, idet der er opnået […]

Steelcase

THINK – kontorstol med omtanke Virksomheden Steelcase anvender LCA som en integreret del af deres produktudvikling. Steelcase vurderede, at LCA var det bedste værktøj til at vurdere den samlede miljøbelastning af deres produkter. Samarbejde med LCA eksperter fra LCA Center resulterede i miljøoptimerede løsninger samt en miljøvaredeklaration for deres produkt. Den amerikanske møbelproducent Steelcase, som også har produktion og udvikling i […]

Spildevandsrensning

Tungmetaller, organiske miljøfarlige stoffer og hormonstoffer – hvordan renses spildevandet bedst? LCA er et effektivt værktøj til at sammenligne de miljømæssige aspekter ved forskellige former for udvidet spildevandsrensning. En stor undersøgelse peger på, at sandfiltrering er en god form for rensning bedømt ud fra både tekniske, økonomiske og miljømæssige hensyn. Løbende stramning af kravene til […]

Seest Huse