På denne side vil du kunne læse cases fra nogle af de virksomheder, der arbejder med livscyklustankegangen og/eller LCA på forskellig vis. Vi håber de kan bidrage til at inspirere andre virksomheder til at arbejde med LCA.

Århus Kommune

LCA baseret miljøvurderingsmodel til anlægsprojekter Århus Kommunes forvaltning for Teknik og Miljø anvender miljøvurderingsmodel, hvor der ses på både anlægs- og driftsfasen. Modellen blev første gang afprøvet ved vurdering af spildevandsløsninger for omkring 2.000 ejendomme i det åbne land, hvor Århus Kommune forventer at skulle investere ca. 100 mio. kr. over en årrække.

midtVask

Nytter miljøledelsessystemer noget? Ja.. hos midtVask har resultaterne været forrygende. De sparede 30 mio. liter vand om året og reducerede deres CO2-udledning med næsten 80%. Det kunne mærkes på bundlinien. I 2001 besluttede midtVask at indføre et miljø-ledelsessystem efter ISO 14001. De opbyggede deres system efter princippet om ”Mange bække små gør en stor å”, […]

Vestas

Vestas, vindmøller og livscyklusvurdering LCA supplerer øvrige beslutningsparametre i udviklingsprocessen. Fokus er rettet mod én ting, når den danske vindmøllefabrikant Vestas skal udvikle nye produkter. Nemlig at få reduceret møllens materialeforbrug i forhold til den energi, som møllen producerer. Vestas’ vision er vind, olie og gas. Ved at være en troværdig leverandør af vindkraftværker, skal […]

Uponor Wirsbo

Overraskende resultater af LCA En omfattende LCA af Uponor Wirsbo viste, at det ikke var i virksomhedens produktion men helt andre steder, at miljøbelastningen var størst. Svenske Uponor Wirsbo, der producerer rør og fittings, var i 1996 den første virksomhed i sin branche, der begyndte at lave livscyklusvurderinger. Virksomheden ville gerne mindske sin miljøbelastning. Ikke […]

TripleNine Fich Protein

De mest effektive overlever En god tommelfingerregel inden for virksomhedsdrift er, at hvis man vil sikre sig en plads på markedet, skal man have et produkt, som er mere bæredygtigt end konkurrenternes. Det kan undersøges ved hjælp af LCA, har fiskemelsfabrikken TripleNine i Esbjerg erfaret. Hos TripleNine Fish Protein i Esbjerg ser miljøchef Ewan Worck […]

Phillips

Philips’ Grønne Flagskibe Philips anvender deres livscyklusbaserede EcoDesign til at udvikle produkter – “Grønne Flagskibe” – der er mindre miljøbelastende. Philips producerer en række elektriske og elektroniske produkter, som udover at belaste miljøet ved deres energiforbrug også har andre miljømæssige uheldige egenskaber såsom indhold af skadelige kemiske stoffer. Baseret på princippet om at forebyggelse er […]

A/S Star Pipe

A/S STAR PIPE udvikler miljøvenlige fjernvarmerør A/S STAR PIPE har på baggrund af livscyklusvurderinger fra branchen opprioriteret udvikling af mere miljøvenlige produkter. Dette er en logisk konsekvens af, at livscyklusvurderingerne viser, at 99% af fjernvarmerørs miljøbelastning stammer fra anvendelsen af produkterne ude ved kunderne. Miljøindsatsen omkring nye produkter har været succesfuld, idet der er opnået […]

Steelcase

THINK – kontorstol med omtanke Virksomheden Steelcase anvender LCA som en integreret del af deres produktudvikling. Steelcase vurderede, at LCA var det bedste værktøj til at vurdere den samlede miljøbelastning af deres produkter. Samarbejde med LCA eksperter fra LCA Center resulterede i miljøoptimerede løsninger samt en miljøvaredeklaration for deres produkt. Den amerikanske møbelproducent Steelcase, som også har produktion og udvikling i […]

Spildevandsrensning

Tungmetaller, organiske miljøfarlige stoffer og hormonstoffer – hvordan renses spildevandet bedst? LCA er et effektivt værktøj til at sammenligne de miljømæssige aspekter ved forskellige former for udvidet spildevandsrensning. En stor undersøgelse peger på, at sandfiltrering er en god form for rensning bedømt ud fra både tekniske, økonomiske og miljømæssige hensyn. Løbende stramning af kravene til […]

Seest Huse

Rødovre Kommune

Rødovre Kommune samler fortsat storskrald ind hver uge Livscyklusbaseret miljøvurdering viser, at miljøet ikke får det bedre ved kun at samle ind hver 14. dag. I Rødovre Kommune kører tre lastbiler rundt og indsamler storskrald. Hver uge henter de haveaffald, pap, stort brændbart affald, flasker og glas m.v. fra alle kommunens 8.200 haveboliger. Det vil […]

Rockwool

LCA gør kunderne klogere Efter Rockwool har lagt deres LCA’er ud på firmaets hjemmeside, har de fået færre og mere kvalificerede spørgsmål om deres produkter fra kunderne. I Rockwools hollandske afdeling kan forbrugeren få printet en komplet LCA ud, når han køber et produkt. ”Det er tænkt som en varedeklaration, ligesom når man køber en […]

Post Danmark

Post Danmark ønsker at blive opfattet som en miljøbevidst og respekteret servicevirksomhed, der bidrager til samfundets bæredygtige udvikling. Der er stor fokus på at reducere miljøbelastninger og ressourceforbrug i alle virksomhedens funktioner. Men Post Danmark tænker også livscyklusorienteret, når de stiller miljøkrav til deres leverandører. Post Danmark opdeler deres indkøb i to kategorier: Specielle indkøb Masseindkøb […]

Nokia

Bæredygtighed via mobilteknologi Hos Nokia har man nedsat materialeforbruget markant ved bl.a. at fokusere på immaterialisering. Nokia har som mange andre førende virksomheder set fordelen ved at anvende livscyklusperspektivet i deres produktudvikling. En af de grundlæggende principper i Nokias miljøpolitik er således også, at ”en succesrig forretning kræver en solid miljøindsats baseret på princippet om produktlivscyklus”. […]

Novozymes

LCA – Den bedste mulighed Hos Novozymes satser man på LCA, fordi man mener, at det er det bedste værktøj til miljøvurdering af produkterne. Novozymes i Bagsværd har arbejdet med LCA i en årrække. I begyndelsen fik virksomheden lavet sine analyser på DTU og i Tyskland, men senere er flere LCA-eksperter ansat. ”Vi fik så gode […]

METRO THERM A/S

Allerede i 1998 fik Metro Therm A/S udarbejdet en LCA (livscyklusvurdering). Den endelige LCA forelå i foråret 1999. Resultatet af denne var tydeligt, at den væsentligste miljøbelastning – set ud fra et livscyklusperspektiv – ligger i brugsfasen. For at minimere produkternes miljøbelastning er det derfor nødvendigt at fokusere på en minimering af miljøbelastningen i brugsfasen. […]

Køge Kommune

Miljøvenlige huse er ikke halm og muslingeskaller – 50 professionelle byggefirmaer gik sammen om miljøvenligt byggeri. En mark i udkanten af Herfølge blev i løbet af et par år til en stor og ambitiøs boligudstilling med det formål at gøre energi og miljøvenlige parcelhuse tilgængelige for den almindelige dansker. Vi ville vise, at det kan lade […]

Københavns Kommune

Det er en god idé med fælles indsamling af metal-, plast- og glasemballage Københavns Kommune indførte i 2006 fælles indsamling af drikkevareemballage uden pant for at øge genanvendelsen med mindst 40 tons/år. Ved at anvende de eksisterende kuber til indsamling af glasflasker til også at indsamle metaldåser og plastflasker kan der ekstra indsamles mindst 40 […]

IKEA

IKEA’s Code of Conduct – et eksempel på anvendelse af livscyklustankegangen IKEA sætter krav til deres leverandører, og har fordoblet deres omsætning. IKEA har en vision om at skabe en bedre hverdag for de mange mennesker. For at opfylde denne vision forsøger de at producere møbler så billigt som muligt, men samtidig sikre, at møblerne […]

IJM Corporation

Entreprenørarbejde med både økonomiske, miljømæssige og arbejdsmiljømæssige fordele. IJM Corporation Berhad anvendte LCA som værktøj til at kortlægge de miljømæssige aspekter ved anvendelse af aluminium i stedet for træ til betonforme. I Malaysia bliver det meste bygge- og entreprenørarbejde foretaget på stedet ved brug af betonforme og forskallingssystemer, som former betonen til den færdige bygningsdel. […]

Grundfos

Fra livscyklusvurdering til energimærkning Livscyklusvurderinger har været en rød tråd i Grundfos’ miljøarbejde og er baggrunden for en ny fælles europæisk energimærkning for pumper. Som en af de første virksomheder i Danmark startede Grundfos med at arbejde med livscyklusvurderinger (LCA). Virksomheden har opnået en lang række forbedringer ved hjælp af den viden, som er opstået […]

Gentofte Amtssygehus

LCA Center en god sparringspartner LCA Center har af flere omgange givet miljømedarbejderen på Amtssygehuset i Gentofte en håndsrækning, når der har hersket tvivl om, hvordan LCA-arbejdet skulle grejes. Livscyklustankegangen på sygehuset Miljøarbejdet på sygehuset bygger på helhedsperspektivet men ender sjældent ud i egentlige livscyklusvurderinger. I enkelte tilfælde har der dog været sager, hvor der […]

ESAB

Langsigtet profit kræver en bæredygtig virksomhed Hos ESAB fokuserer man på miljømæssig, økonomisk og social balance for at opnå en bæredygtig virksomhed og sikre profit – også i fremtiden. En dyb rumlen fortæller os, at brugsfasen for endnu et stykke svejsetråd er i fuld gang. Resultatet er på mindre end en time sammensvejsning af to […]

Electrolux

Electrolux – a thoughtful company Et gammelt kinesisk ordsprog lyder “Dig the well before you are thirsty” – et ordsprog, som Electrolux søger at leve op til bl.a. ved brug af livscyklustankegangen. Electrolux redefinerede sig selv som “The Thoughtful Design Innovator” i 2005. Dette indebar bl.a. et ansvar over for fremtidige generationer i forbindelse med […]

Cerelia

Viden om livscyklus pegede på optimeringer Cerealia Bakeries indfører energioptimering og andre projekter på baggrund af burgerbollens livscyklus. Når du sætter tænderne i en hamburger, tænker du så over, hvilke miljøbelastninger det har medført? Nej – vel, men det gør de hos Cerealia, der blandt andet fremstiller hamburgerboller. Virksomheden arbejder målrettet for en bæredygtig udvikling […]

Brdr. Hartmann

LCA som strategisk værktøj – vejen til løbende forbedringer Hos Brdr. Hartmann har man med succes integreret LCA som et strategisk værktøj i deres STEP Environment model. En del af hemmelighederne bag Hartmanns succes på miljøområdet er en systematiseret anvendelse af LCA, en integrering af miljøarbejdet, samt en ”keep it simple” taktik vedrørende kommunikationen internt og eksternt. Brdr. Hartmann gennemførte […]

BVT – Grønne tekstilduge i alverdens farver

Brancheforeningen for Vask og Tekstiludlejning har brugt LCA til at vise, at tekstilservice også betaler sig for miljøet. Når du går på restaurant, tænker du sikkert ikke på, hvor meget eller hvor lidt dugen, der ligger på bordet, har belastet miljøet. Engangspapirduge i kraftig stofagtig kvalitet er blevet meget populære på restauranter rundt omkring i […]

Miljømærket overnatning

Sov med god samvittighed Elsparepærer i sengelampen, toiletter, som sparer på vandet og skilte, som opfordrer dig til kun at smide hotellets håndklæder til vask, når de trænger. Seks hoteller, feriecentre og kroer er nu blevet tildelt miljømærker og kan således tilbyde en miljøvenlig overnatning. Når man køber et produkt, er de fleste mennesker bevidste […]

Berendsen Textil Service

Miljø er en integreret del af hverdagen hos Berendsen Textil Service A/S. Alle deres vaskerier har et integreret ledelsessystem, der omhandler miljø, kvalitet og arbejdsmiljø. Således er virksomheden certificeret i forhold til henholdsvis ISO 14001, ISO 9001 og OHSAS 18001. Hos Berendsen handler miljøarbejdet ikke kun om, hvad der sker på virksomhedens egne anlæg – […]

B&O trækker på erfaringerne

Hos Bang & Olufsen i Struer trækker man på erfaringerne fra arbejdet med livscyklusvurderingerne. 10 år. Så længe havde B&O arbejdet med LCA, da man for nogle år siden besluttede at holde inde med livscyklusvurderingerne. Virksomheden vurderede, at man havde fået det ud af LCA, som man kunne. ”LCA’erne blev ved med at vise det samme. […]