Brancheforeningen for Vask og Tekstiludlejning har brugt LCA til at vise, at tekstilservice også betaler sig for miljøet.

Når du går på restaurant, tænker du sikkert ikke på, hvor meget eller hvor lidt dugen, der ligger på bordet, har belastet miljøet. Engangspapirduge i kraftig stofagtig kvalitet er blevet meget populære på restauranter rundt omkring i landet, men en livscyklusvurdering, som Brancheforeningen for Vask og Tekstiludlejning har lavet, viser, at det bedste for miljøet er at bruge tekstilduge. – Allerhelst med et højt indhold af polyester!

Selvom polyester er lavet af ikke-fornybare energikilder som olie og naturgas, så sparer det faktisk langt mere olie og naturgas i et livscyklusperspektiv i forhold til bomuld, der er et naturmateriale. Det skyldes, at bomulden i vaskeprocessen suger mere vand end polyester, og derfor også kræver mere energi til tørringen. Du kender det sikkert selv hjemmefra din egen vaskemaskine. – Bomuldstøjet er stadig ret vådt efter centrifugering, mens kunststofferne føles næsten helt tørre.

Undersøgelsen

I undersøgelsen fra brancheforeningen har man sammenlignet 4 alternative løsninger:

  • Papirduge
  • Bomuldsduge
  • Duge i en blanding af bomuld og polyester
  • Polyesterduge

Resultaterne taler sit eget tydelige sprog, og det endda selvom antagelser i livscyklusvurderingen i langt de fleste tilfælde er gjort til fordel for papiralternativet. Hos Brancheforeningen for Vask og Tekstiludlejning er man derfor ikke i tvivl om, at resultaterne holder. Tekstilservice er bedre for miljøet end engangsprodukter.

Resultaterne er nu lagt i hænderne på foreningens medlemmer, der bruger det som argumenter i salgsprocessen. Her skal de søge at vinde noget af det tabte marked tilbage fra papirprodukterne på de danske restauranter.

Fakta om BVT

Brancheforeningen for Vask og Tekstiludlejning er en faglig interesse- og serviceorganisation for industrielt drevne vaskerier i den private og offentlige sektor samt leverandører til vaskerierne. Foreningen har p.t. 42 medlemsvirksomheder, heraf 9 offentlige vaskerier med tilsammen 80 produktionssteder. Endvidere 13 associerede medlemmer.

Erhvervsvirksomhederne beskæftiger tilsammen ca. 3.200 medarbejdere, der primært er organiseret i Fagligt Fælles Forbund (3F) og Forbundet af Offentlige Ansatte (FOA). Medlemsvaskeriernes årlige produktion udgør ca. 115.000 tons tøj, og den samlede årsomsætning beløber sig til ca. 1,8 mia. kr.

Læs mere: Danske vaskerier