LCA som strategisk værktøj – vejen til løbende forbedringer

Hos Brdr. Hartmann har man med succes integreret LCA som et strategisk værktøj i deres STEP Environment model. En del af hemmelighederne bag Hartmanns succes på miljøområdet er en systematiseret anvendelse af LCA, en integrering af miljøarbejdet, samt en ”keep it simple” taktik vedrørende kommunikationen internt og eksternt.

Brdr. Hartmann gennemførte i starten af 90’erne de første livscyklusvurderinger (LCA) af deres produkter. LCA’erne viste, at de væsentligste miljøproblemer var energirelaterede, og førte bl.a. til investering i et nyt kraftvarmeværk, der halverede deres CO2-udledning.

LCA viste sig herved som et strategisk værktøj og er implementeret i deres STEP Environment model.

STEP Environment er baseret på implementering af 6 strategiske værktøjer i fem trin. Modellen er implementeret på alle Hartmanns fabrikker verden over og sikrer løbende forbedringer gennem en systematisering og integrering af miljøarbejdet i de forskellige fabrikker.

Modellen er derudover med til at mindske risikoen for, at Hartmann overraskes af ”miljøskandaler”, og er samtidig en garanti for, at virksomheden har det samme image, uanset hvor produktionen foregår.

STEP Environment

Brdr. Hartmann har udviklet modellen STEP Environment, der sikrer integrering og systematisering af miljøarbejdet. Modellen er baseret på implementering af 6 strategiske værktøjer i 5 fortløbende trin. De 6 strategiske værktøjer er: network; systematic management; proactive actions; life-cycle management; communication; people development.

Mange af Brdr. Hartmanns fabrikker er på step 4 eller 5, hvilket betyder, at de anvender LCA. STEP-modellen har vundet EU’s prestigefyldte pris for ”Bæredygtig Udvikling” foran 23 andre europæiske virksomheder og er en stor del af grunden til Hartmanns succesfulde miljøarbejde. Modellen udvikles løbende. Senest er der udviklet en tilsvarende model, som har fokus på mennesker; herunder arbejdsmiljø og social ansvarlighed.

Et eksempel på en forbedring som følge af brugen af STEP-modellen er udviklingen af en såkaldt dampkappe. Dampkappen fungerer således, at man suger vanddamp gennem den våde emballage og derved nedbringer vandindholdet i pulpen, inden den tørres. Resultatet er, at der spares energi på tørreprocessen (svarende til 350 husstandes elforbrug pr. produktionslinie).

LCA nødvendig for at beholde kunderne

I starten af 1990’erne forlangte en af Brdr. Hartmanns storkunder, at de skulle levere LCA-data inden for 3 dage, ellers ville de skifte til konkurrenten – og Hartmann ville miste ikke blot dem, men formentlig også 3-4 andre store kunder.

Brdr. Hartman var heldigvis på daværende tidspunkt i gang med LCA og kunne levere de påkrævede data og vise, at deres produkter var mere miljøvenlige end konkurrentens.

Hartmann oplever også idag, at flere store kunder interesserer sig for LCA-data vedrørende deres produkter. Hartmann har dog ingen problemer med at efterleve dette, idet LCA i dag er et integreret værktøj i virksomheden.

Når Hartmann anvender LCA som salgsargument over for deres kunder, tager de også i høj grad hensyn til kundens eget værdisæt. Med andre ord tænker de over, hvad de skal præsentere for kunden – og på hvilken måde de skal præsentere det.

Kommunikationen – Keep it Simple

Et afgørende element i Brdr. Hartmanns succes med miljøarbejdet ligger ifølge projektleder Charlotte Merlin i deres ”keep it simple” strategi vedrørende kommunikationen internt og eksternt.

Relevant information fra en LCA fomidles videre på en appetitlig og jordnær måde. Med andre ord bliver informationen ikke viderebragt i store tunge rapporter, men på en enkel og overskuelig måde. Dette sikrer en større grad af forståelse og derved lettere anvendelighed.

Brdr. Hartmann anvender også ”Train the Trainer”-konceptet, når ny viden skal viderebringes. Dette indebærer, at en eller flere medarbejder i hver fabrik får ansvaret for at levere viden videre, hvilket er den bedste måde at få dem selv til at forstå den og sikre, at den ikke ”forsvinder”.

Dertil kommer, at Brdr. Hartmanns afdeling for Bæredygtig Udvikling og Kvalitet fungerer som en hjælpefunktion, der rådgiver, inspirerer og leverer teknisk ekspertise til de forskellige fabrikker. Dette betyder, at fabrikkerne selv er ansvarlige for deres lokale LCA/LCM-arbejde, hvilket ofte medfører en bedre indsats.