Hos Bang & Olufsen i Struer trækker man på erfaringerne fra arbejdet med livscyklusvurderingerne.

10 år. Så længe havde B&O arbejdet med LCA, da man for nogle år siden besluttede at holde inde med livscyklusvurderingerne. Virksomheden vurderede, at man havde fået det ud af LCA, som man kunne.

”LCA’erne blev ved med at vise det samme. –At vores største belastning er energiforbruget. Derfor besluttede vi at stoppe med at lave analyserne og i stedet koncentrere os om at bruge erfaringerne”, fortæller Lone Nielsen, kvalitets- og miljøkonsulent hos Bang & Olufsen. ”Men vi er klar til at lave LCA på nye produkttyper, for det er her, LCA er stærk.”

Erfaringerne fra arbejdet med LCA inddrager Bang & Olufsen så tidligt som muligt i processen, og allerede i designfasen bliver der fokuseret på, hvordan man kan reducere effektforbruget.

Virksomheden har også lavet en miljødesignguide, som konstruktørerne kan slå op i, hvis de vil have gode råd til hvilke kemikalier, der bør undgås eller hvilke materialer, der har en god miljøprofil.

”Vore kunder har nogle forventninger til, at tingene er i orden, når de køber et Bang & Olufsen-produkt. Det gælder også på miljøområdet, så det skal bare være i orden”, siger Lone Nielsen.

Derfor stiller Bang & Olufsen blandt andet krav til, hvor meget energi deres produkter må bruge, når de er på stand-by, samtidig med at virksomheden arbejder på at få udfaset bly, cadmium og kviksølv.

Styr på energiforbruget med ICEpower®

Bang & Olufsens forstærkerteknologi giver større ydeevne med et mindre energiforbrug.

Langt størstedelen af den effekt, som en forstærker tilføres, bliver til varme i stedet for at blive brugt effektivt. Det drejer sig om hele 99% af den tilførte effekt. Varmen skal væk fra forstærkeren, så den ikke brænder sammen, og derfor er forstærkere ofte udstyret med store køleplader. Det gælder dog ikke for ICEpower®, som er Bang & Olufsens forstærkerteknologi.

Forstærkeren bruger nemlig 10 gange så lidt strøm for at opnå den samme effekt som en almindelig forstærker. Det betyder, at forstærkeren på grund af den mindre effekttilførsel producerer langt mindre varme, hvorfor det ikke er nødvendigt med store køleplader.
Miljøfordelene ses altså både ved det reducerede energiforbrug men også ved, at der spares materialer til køleplader.

Sammenligner man en BeoLab1, som er udstyret med ICEpower®, med et tilsvarende af Bang & Olufsens produkter, BeoLab Penta (uden ICEpower®), bliver miljøfordelene på effektforbruget meget tydelige.

Hvor BeoLab Penta bruger 24 W, når den er tændt, bruger BeoLab1 kun 14 W. Effektforbruget er altså faldet med 40 %, og det selvom BeoLab 1 har en maksimal ydeevne på hele 600 W mod kun 150 W i BeoLab Penta.

Fakta om B&O

Bang & Olufsen er verdenskendte for sine innovative og designede produkter inden for højtalere, tv, musikanlæg telefoner med videre. Firmaet blev grundlagt i 1925 af Peter Bang og Svend Olufsen og beskæftiger i dag omkring 2.300 medarbejdere – primært i Struer.

Læs mere: www.bang-olufsen.com