Indlæg af force

Rødovre Kommune

Rødovre Kommune samler fortsat storskrald ind hver uge Livscyklusbaseret miljøvurdering viser, at miljøet ikke får det bedre ved kun at samle ind hver 14. dag. I Rødovre Kommune kører tre lastbiler rundt og indsamler storskrald. Hver uge henter de haveaffald, pap, stort brændbart affald, flasker og glas m.v. fra alle kommunens 8.200 haveboliger. Det vil […]

Rockwool

LCA gør kunderne klogere Efter Rockwool har lagt deres LCA’er ud på firmaets hjemmeside, har de fået færre og mere kvalificerede spørgsmål om deres produkter fra kunderne. I Rockwools hollandske afdeling kan forbrugeren få printet en komplet LCA ud, når han køber et produkt. ”Det er tænkt som en varedeklaration, ligesom når man køber en […]

Post Danmark

Post Danmark ønsker at blive opfattet som en miljøbevidst og respekteret servicevirksomhed, der bidrager til samfundets bæredygtige udvikling. Der er stor fokus på at reducere miljøbelastninger og ressourceforbrug i alle virksomhedens funktioner. Men Post Danmark tænker også livscyklusorienteret, når de stiller miljøkrav til deres leverandører. Post Danmark opdeler deres indkøb i to kategorier: Specielle indkøb Masseindkøb […]

Nokia

Bæredygtighed via mobilteknologi Hos Nokia har man nedsat materialeforbruget markant ved bl.a. at fokusere på immaterialisering. Nokia har som mange andre førende virksomheder set fordelen ved at anvende livscyklusperspektivet i deres produktudvikling. En af de grundlæggende principper i Nokias miljøpolitik er således også, at ”en succesrig forretning kræver en solid miljøindsats baseret på princippet om produktlivscyklus”. […]

Novozymes

LCA – Den bedste mulighed Hos Novozymes satser man på LCA, fordi man mener, at det er det bedste værktøj til miljøvurdering af produkterne. Novozymes i Bagsværd har arbejdet med LCA i en årrække. I begyndelsen fik virksomheden lavet sine analyser på DTU og i Tyskland, men senere er flere LCA-eksperter ansat. ”Vi fik så gode […]

METRO THERM A/S

Allerede i 1998 fik Metro Therm A/S udarbejdet en LCA (livscyklusvurdering). Den endelige LCA forelå i foråret 1999. Resultatet af denne var tydeligt, at den væsentligste miljøbelastning – set ud fra et livscyklusperspektiv – ligger i brugsfasen. For at minimere produkternes miljøbelastning er det derfor nødvendigt at fokusere på en minimering af miljøbelastningen i brugsfasen. […]

Køge Kommune

Miljøvenlige huse er ikke halm og muslingeskaller – 50 professionelle byggefirmaer gik sammen om miljøvenligt byggeri. En mark i udkanten af Herfølge blev i løbet af et par år til en stor og ambitiøs boligudstilling med det formål at gøre energi og miljøvenlige parcelhuse tilgængelige for den almindelige dansker. Vi ville vise, at det kan lade […]

Københavns Kommune

Det er en god idé med fælles indsamling af metal-, plast- og glasemballage Københavns Kommune indførte i 2006 fælles indsamling af drikkevareemballage uden pant for at øge genanvendelsen med mindst 40 tons/år. Ved at anvende de eksisterende kuber til indsamling af glasflasker til også at indsamle metaldåser og plastflasker kan der ekstra indsamles mindst 40 […]

IKEA

IKEA’s Code of Conduct – et eksempel på anvendelse af livscyklustankegangen IKEA sætter krav til deres leverandører, og har fordoblet deres omsætning. IKEA har en vision om at skabe en bedre hverdag for de mange mennesker. For at opfylde denne vision forsøger de at producere møbler så billigt som muligt, men samtidig sikre, at møblerne […]

IJM Corporation

Entreprenørarbejde med både økonomiske, miljømæssige og arbejdsmiljømæssige fordele. IJM Corporation Berhad anvendte LCA som værktøj til at kortlægge de miljømæssige aspekter ved anvendelse af aluminium i stedet for træ til betonforme. I Malaysia bliver det meste bygge- og entreprenørarbejde foretaget på stedet ved brug af betonforme og forskallingssystemer, som former betonen til den færdige bygningsdel. […]