LCA Center er et dansk videncenter for livscyklusvurderinger (LCA) og livscyklustankegangen. Centeret servicerer virksomheder samt offentlige og private institutioner, og drives af FORCE Technology og IPU.

LCA Centers formål

Formålet med LCA Center er at:

  • Hjælpe dansk erhvervsliv og andre, der har behov for miljøvurdering af produkter og tjenesteydelser i et livscyklusperspektiv.
  • Sikre at indsatsen på dette område i Danmark foregår på et solidt og videnskabeligt funderet grundlag.
  • Fremme produktorienteret miljøarbejde, herunder brugen af livscyklusvurderinger og andre miljøledelsesværktøjer.
  • Fastholde det gode samarbejde mellem alle væsentlige aktører på LCA-området i Danmark, der har præget udviklingen indtil nu.

Kontakt LCA Center

LCA Center kan kontaktes her eller via vores sekretariatet:

LCA Center
FORCE Technology
Park Allé 345
2605 Brøndby
Tlf.: +45 43 26 70 00